Bezpečnost potravin

Staphylococcus a kontaminace potravin

Vydáno: 27. 4. 2001
Autor:

drůbež, otrava osob, porovnání bakterií, produkce toxinu

V současnosti probíhají průzkumy, které se týkají možného přenosu bakterií způsobujících kontaminaci potravy z drůbeže na lidi. Vědecký pracovník z univerzity v Georgii v USA publikoval zprávu o pokusech s bakteriemi rodu Staphylococcus, které jsou spojovány s hromadnými otravami lidí z potravin. Genetická informace z bakterií izolovaných z těchto otrav byla porovnávána s genetickou informací téhož druhu bakterií izolovaných z kuřat a ze vzorků získaných z nemocnice v oblasti severní Georgie. Otrava potravin bakteriemi rodu Staphylococcus je pravděpodobně jedna z mnoha příčin případů onemocnění u lidí, ale většina případů zůstává neohlášena, protože symptomy mnohdy odezní 24 hodin po příjmu kontaminované potravy. Další aspekt otrav bakteriemi rodu Staphylococcus je to, že aktuální otrava je výsledkem nikoli přijímání bakterií samotných, ale přijímání toxinů vyprodukovaných bakteriemi. Podle studie měly bakterie jak z drůbeže tak z nemocnice genetickou informaci, která umožňovala bakteriím produkovat toxiny. Avšak bakterie z nemocnice měly schopnost produkce téměř dvojnásobnou než bakterie z drůbeže.
Poultry Digest, 59, 2000, č. 6, s. 10 (Vo)