Bezpečnost potravin

Stanovisko k pravidlům o aditivech

Vydáno: 11. 11. 2005
Autor:

Evropský ekonomický a sociální výbor má výhrady k návrhu směrnice EU, kterým se mají změnit směrnice 95/2 a 94/35 o potravinových aditivech (jiných než barviva).

Ve Věstníku EU bylo zveřejněno stanovisko Evropského ekonomického a sociálního výboru (EESC) COM 2004 650 final – 2004/0237 COD, OJ 255/59, 4. 10. 2005, týkající se navrhovaných změn směrnic 95/2 o aditivech jiných než sladidla a barviva a 94/35 o sladidlech. Výbor vyzývá Komisi k řadě úprav týkajících se

         prošetření, zda jsou přidané sodné sloučeniny (aditiva) deklarovány jako sůl,

         zavedení co nejnižššího limitu pro dusičnany a dusitany,

         objasnění definice doplňků stravy pro lékařské účely,

         pokračování zákazu cukrovinek „jelly mini cups“,

         označování sojové hemicelulózy jako alergenu.

S ohledem na osoby, které konzumují velká množství korýšů požaduje AASC, aby úřad EFSA posoudil množství 4-hexylrezorcinolu a siřičitanů. Dále žádá o posouzení tří aditiv u korýšů (hydrogenuhličitan sodný, sorbany a benzoany) a oxidu křemičitého.

EU Food law, 2005, č. 230, s. 10