Bezpečnost potravin

Stanovisko FDA ke GM kukuřici Bt10

Vydáno: 1. 5. 2005
Autor:

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal prohlášení, v němž se konstatuje, že přítomnost GM kukuřice Bt10 v dodávkách potravin a krmiv nepředstavuje žádné nebezpečí.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal prohlášení, v němž se konstatuje, že přítomnost GM kukuřice Bt10 v dodávkách potravin a krmiv nepředstavuje žádné nebezpečí. Prohlášení bylo vydáno na základě řady hodnocení bezpečnosti kukuřice Bt10 provedených FDA a americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA) poté, co byla nedopatřením prodávána a následně pěstována neschválená GM kukuřice. Hodnocení bezpečnosti kukuřice Bt10 v krmivech bylo zaměřeno na bezpečnost nových proteinů v kukuřici a na základě výsledků konstatováno, že geneticky modifikované proteiny kukuřice Bt10 jsou bezpečné. Mimoto bylo FDA zdůrazněno, že množství GM kukuřice Bt10 v potravinách a krmivech bylo velice nízké a že kukuřice neobsahuje žádné významné přírodní toxiny nebo alergeny. Pěstování kukuřice Bt10 je ale přesto v USA stále  nelegální. Více informací na adrese   nebo zde

http://www.foodsafetytoday.com