Bezpečnost potravin

Stanovisko FDA k bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 17. 5. 2006
Autor:

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) dosud posuzuje výsledky evropské studie karcinogenních účinků aspartamu.

Panel expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) vydal dne 3. května 2006 své stanovisko k bezpečnosti aspartamu. Šlo o reakci na výsledky studie provedené ERF (European Ramazzini Foundation), podle které je zapotřebí se zabývat karcinogenními účinky aspartamu. Stanovisko EFSA ke studii ERF (včetně dalších informací o aspartamu) jsou k dispozici zde.

 

Dne 8. května 2006 vydal stanovisko k evropské studii o aspartamu Úřad pro potraviny a léky v USA (US FDA). FDA požádal ERF o poskytnutí výsledků studie o aspartamu. Po jejich obdržení dne 28. února 2006 zahájil FDA své vlastní šetření, jehož výsledky budou okamžitě uveřejněny, jakmile budou k dispozici.

 

FDA uvádí, že od svého schválení v USA byla bezpečnost aspartamu některými zpochybňována. Dosud však nebyly k dispozici žádné vědecké informace, které by měnily původní stanovisko, že konzumace aspartamu je bezpečná. Nezávadnost aspartamu byla posuzována ve více než 100 toxikologických a klinických studií.

 

Vyjádření FDA z 8. května 2006