Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA o vhodnosti zařazení některých potravinářských barviv

Vydáno: 11. 10. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA se zaměřuje na schopnost jednotlivých barviv, nebo jejich kombinace, vyvolat u lidí intoleranční nebo alergickou reakci po orální expozici.

Vědecké stanovisko o vhodnosti zařazení některých potravinářských barviv do seznamu složek potravin uvedených v příloze směrnice EK 2000/13

V návaznosti na žádost Evropské komise poskytnul EFSA vědecké stanovisko o vhodnosti zařazení potravinářských barviv tartrazin (E 102), žluť FCF (E 110), carmoisine (azorubin – E 122), amarant (E 123), ponceau 4R (E 124), červeň Allura AC (E 129), čerň BN (E 151), hněď FK (E 154), hněď HT (E 155) a litholrubin BK (E 180) do seznamu složek potravin uvedených v příloze směrnice 2000/13/ES.

Stanovisko EFSA se zaměřuje na schopnost jednotlivých barviv, nebo jejich kombinace, vyvolat u lidí intoleranční nebo alergickou reakci po orální expozici. U citlivých osob bylo hlášeno jen několik případů nesnášenlivé reakce na tartrazin a ponceau 4R, a v menší míře také na žluť FCF a amarant. Tyto reakce měly podobu kopřivky, angioedému, dušnosti a leukoklastické vaskulitidy. K dispozici nejsou žádné údaje o citlivosti na hněď FK, hněď HT, litholrubin BK, čerň BN, carmoisin a červeň allura AC. Pokud jde o směsi barviv, včetně azobarviva, nahlášeno bylo pouze několik případů intolerančních reakcí. Tyto reakce se projevily kopřivkou, periorbitálním edémem, zarudnutím obličeje, a také vyšším výskytem hyperaktivity u dětí.

Závěrem DNA panel EFSA konstatuje, že je nepravděpodobné, že by orální konzumace těchto potravinářských barviv jednotlivě, či jejich kombinace, vyvolala závažné nežádoucí reakce organizmu při jejich běžné spotřebě.

Zdroj:  EFSA