Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke kvasinkám obohaceným bórem

Vydáno: 20. 5. 2009
Autor:

Pro nedostatek podkladů nemohl EFSA vydat stanovisko k použití bórem obohacených kvasinek v doplňcích stravy.

Legislativa Evropského společenství uvádí výživové látky, které lze používat pro výživové účely v určitých kategoriích potravin.
Komise obdržela požadavek na vyhodnocení kvasinek obohacených bórem, které by se přidávaly z výživových důvodů do doplňků stravy. Odpovídajícím legislativním opatřením Společenství je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.
 
Stanovisko EFSA ke kvasinkám obohaceným bórem

Kvasinky obohacení bórem se získávají z kultur specifikovaného kmene Saccharomyces cerevisiae kultivovaného v přítomnosti kyseliny borité. Fermentace probíhá za specifikované teploty a tlaku po stanovený časový interval. Následuje zvýšení teploty, které vede k usmrcení kvasinek. Buněčná stěna se enzymově rozruší, aby došlo k uvolnění obsahu, který se suší rozprašováním.

 
Předkladatel žádosti (Higher Nature Ltd., UK) poskytl některé obecné informace o výrobním procesu, ale žádné podrobnosti o postupech používaných k produkci kvasinek obohacených bórem.
Podle žadatele je bór v kvasinkách obohacených bórem přirozeně integrován do struktur při růstu kvasinek, a vyskytuje se proto ve formě, ve které by byl přítomen v jakémkoliv potravinářském materiálu.
Žadatel uvádí, že bór tvoří 1 % zdroje. Většinu ze zbývajících 99 % tvoří enzymově rozrušené kvasničné buňky, které obsahují 40 % sacharidů, 35 % bílkovin a 6 % lipidů. Ztráta sušením je 6 % a obsah popela 10 %.
Žadatel poskytl mikrobiologické specifikace, specifikace pro olovo, rtuť, kadmium a arzén nebyly dodány.
Používané množství kvasinek obohacených bórem nebylo dodáno. Podle předkladatele žádosti množství přidávané do doplňků stravy závisí na výrobku, ale vzhledem k vyšší biologické využitelnosti bude obecně nižší než množství z jiných zdrojů bóru.
Nebyly poskytnuty žádné údaje o biologické využitelnosti bóru z kvasinek obohacených bórem ani o bezpečnosti (nezávadnosti) zdroje.
 
Podle panelu pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA–ANS) se na Saccharomyces cerevisiae vztahuje kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS), avšak QPS nelze aplikovat na specifické podmínky kultivace kvasinek v přítomnosti vysokého množství bóru.
Panel ANS došel k závěru, že žadatel nedostatečně charakterizoval výrobek a tím neprokázal, že organické sloučeniny bóru jsou podobné sloučeninám přítomným ve stravě, že nedochází k přetížení běžných metabolických cest vedoucímu k neočekávaným metabolickým produktům. Panel ANS dále uvádí, že není možné posoudit biologickou využitelnost bóru z kvasinek obohacených bórem, neboť nebyly poskytnuty ani data ani reference.
 
Panel ANS uzavírá své hodnocení konstatováním, že mu nebyla poskytnuta odpovídající dokumentace týkající se používání kvasinek obohacených bórem v doplňcích stravy, využitelnosti bóru z kvasinek obohacených bórem v organismu a bezpečnosti kvasinek obohacených bórem, a proto nemůže provést jejich posouzení. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Stanovisko EFSA ke kvasinkám obohaceným bórem (pdf, 43,3 kB, 6 stran)
 
Zdroj: EFSA