Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k přídavku lykopenu

Vydáno: 10. 7. 2005
Autor:

Podle stanoviska EFSA je lykopen z Blakeslea trispora nutričně ekvivalentní přirozenému, ale dosavadní studie nestačí na stanovení hodnoty ADI. Při obohacování potravin tímto lykopenem nelze očekávat negativní efekt, avšak problematická je forma suplementů.

Lykopen je uznáván jako účinný antioxidant. Podle panelu odborníků pro dietní výrobky, výživu a alergie úřadu EFSA se denní příjem lykopenu v EU odhaduje na 0,5 až 5 mg, přičemž osoby, které konzumují obzvlášť velká množství ovoce a zeleniny mohou dosáhnout příjmu až 20 mg denně (to je však spíše jen údaj z experimentálního stravování, nikoli běžného).

 

Španělská firma Vitatene, která podala v prosinci 2003 žádost o uvádění lykopenu z plísně Blakeslea trispora do oběhu, má v úmyslu přidávat  jej do pomazánkových tuků (2 až 5 mg/kg), mléka a mléčných výrobků (3 až 6 mg/kg), kořenících přípravků (6 mg/kg), ochucovacích omáček a zálivek (7 mg/kg), konzerv a cukrovinek 5 mg/kg). Navrhuje také přídavek do doplňků stravy tak, aby denní příjem činil 20 mg/kg.

Znamenalo by to zvýšení příjmu lykopenu z potravin o ca 2 mg denně, takže to podle stanoviska úřadu EFSA nevyžaduje hodnocení z hlediska bezpečnosti. Toto však neplatí pro příjem dalších 20 mg ze suplementů.

 

Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu (ACNFP) ve Velké Británii již v dubnu 2004 rozhodl, že lykopen z B. trispora je přijatelný jako složka potravin, ale některé členské státy způsobily, že bylo vyžádáno i stanovisko EFSA.

Podle francouzského úřadu AFSSA by nebezpečí mohlo spočívat v incidenci rakoviny plic, protože se jedná o látku podobnou beta-karotenu, u kterého se takový účinek při vysokých dávkách u kuřáků prokázal. Podle odborníků však je struktura těchto látek rozdílná, průběh metabozmu rozdílný a v modelové studii na zvířatech byl prokázán protektivní efekt. Proto není pravděpodobné, že by se negativní účinek  beta-karotenu projevil i v případě lykopenu.

Podle panelu odborníků úřadu EFSA je lykopen připravený pomocí mikroorganizmu B. trispora nutričně ekvivalentní přirozenému lykopenu. Pro hodnocení vlivu tohoto lykopenu však nejsou k dispozici dlouhodobé studie. Toxikologické údaje ze studie, při níž byla zvířata po dobu 90 dnů krmena suspenzí lykopenu v oleji obsahujícím alfa-tokoferol, nestačí k stanovení hodnoty ADI.

Pokud jde o studie na lidech, při nichž byl aplikován lykopen z rajčat nebo syntetický, nebyly sice většinou zaměřeny na hodnocení jeho bezpečnosti, ale negativní efekt z hlediska bezpečnosti se nikdy neprojevil. Pouze byly občas při dlouhodobém příjmu vysokých dávek rajčat nebo rajčatových výrobků zjištěny gastrointestinální symptomy a žlutooranžové zbarvení kůže.

Stanovisko EFSA najdete zde.

EU Food Law, 2005, č. 214, s. 5,7

 

Dříve publikované informace:

Lykopen produkovaný houbou Blakeslea trispora (žádost firmy Vitatene)

Přídavek rajčatového extraktu do potravin (firma Lyco Red, oleoresin Lyc-O-Mato)