Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k oleoresinu z rajčat a k syntetickému lykopenu

Vydáno: 24. 5. 2008
Autor:

Použití oleoresinu z rajčat nebo 10% disperze syntetického lykopenu odpovídá bezpečnostně ostatním zdrojům lykopenu, ale jejich aplikací by mohlo dojít k překročení hodnoty ADI.

Skupina pro dietní výrobky, výživu a alergie vypracovala na žádost Komise stanovisko ohledně bezpečnosti
lykopenového oleorezinu z rajčat, který by měl být používán jako složka nového typu.
Další stanovisko bylo vypracováno ve věci syntetického (krystalického) lykopenu.
Žadatel předložil odhad potencionálního příjmu lykopenu
– z běžné stravy (viz odhad EFSA)
– ze suplementů (nejvýše 21 mg/den – při příjmu 1 kapsle lykopenu + 1 multivitamin)
– z obohacených potravin (28 až 30 mg/den u dětí, 23 až 37 mg u mládeže a dospělých).
Podle odborné skupiny je ještě nutné vzít v úvahu použití jako potravinářské barvivo.
Podle úřadu EFSA je příjem lykopenu z běžné stravy u populace velmi rozdílný, průměrně 0,5 až 5 mg/den (průměrně nejvýše 8 mg/den, příležitostně při vysoké konzumaci ovoce a zeleniny, především rajčat, až 20 mg/den i více). Podle dřívějšího stanoviska odborné skupiny pro aditiva, aromata, pomocné látky a látky v kontaktu s potravinami (AFC) je příjem lykopenu jakožto barviva z potravin průměrně 2 až 6 mg, nejvýše 23 mg/den. Nelze vyloučit, že někdy dosáhne příjem z běžné stravy a z barviv až 43 mg/den.
Oleorezin bohatý na lykopen
Oleorezin je získáván extrakcí etylacetátem z pulpy zralých rajčat Lycopersicon lycopersicum L. Karst. Farw, která byla vybrána pro jejich vysoký obsah lykopenu.
Zatím je lykopen extrahovaný z rajčat schválen pro použití jako barvivo (E160d). Před r. 1997 byl sice oleoresin do suplementů ve významné míře používán, takže by nyní nemělo být nutné jeho schvalování
Podle žádosti by nový oleoresin – složka nového typu – měl obsahovat 5-15 % lykopenu, přičemž je připravován stejným postupem jako barvivo E160d, u něhož je však zařazeno ještě zahuštění na 60-70 % lykopenu. Kriteria čistoty rovněž odpovídají kriteriím u barviva. Oleoresin by měl být opoužíván tak, aby obsah lykopenu v jedné porci činil kolem 2 mg.
Pokud by byl oleoresin v souladu s žádostí přidáván do šesti kategorií potravin, nepřekročil by celkový denní příjem lykopenu podle mínění žadatele 12 mg.
Lykopenový oleorezin z rajčat je podle stanoviska odborné skupiny stejně bezpečný jako lykopen z jiných zdrojů, avšak celkový denní příjem lykopenu je spočítán na průměrných 14,5 – 23 mg/den a v případě zvlášť vysokého příjmu 46 – 70 mg/den. Toto množství odpovídá u osoby vážící 60 kg 0,24 – 0,38 mg/kg tělesné hmotnosti/den, resp. 0,77 – 1,17 mg/kg , což přesahuje hodnotu ADI = 0,5 mg/kg stanovenou panelem AFC pro lykopen ze všech zdrojů.
Syntetický (krystalický) lykopen
Obdobně byla posouzena žádost o schválení syntetického lykopenu jakožto složky nového typu. Přitom bylo bráno v úvahu předcházející stanovisko EFSA ohledně bezpečnosti příjmu lykopenu, formy aplikace (10% disperze a 10% disperze ve studené vodě – cold water dispersion = CWD a 20% disperze), a navrhované účely použití, tzn. jako suplement (v množství 8 nebo 15 mg) nebo jako složka nápojů a mléčných výrobků (v množství do 2,5 mg/100 g), složka cereálních tyčinek (až 8 mg/100 g), snídaňových cereálií, tuků a dresinků (až 4 mg/100 g), potravin pro speciální léčebné účely (podle konkrétního doporučení).
Podle odborné skupiny je 10% disperze stejně bezpečná jako ostatní přípustné zdroje, pro posouzení 20% disperze není dost podkladů. Celkový příjem ze všech zdrojů odhaduje odborná skupina v průměru na 10,5 až 30 mg/den, nejvýše na 52 – 95 mg/den. To znamená pro osobu o hmotnosti 60 kg 0,175 – 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den (resp. při extrémně vysokém příjmu 0,87 – 1,58 mg/kg), takže by mohlo dojít k překročení hodnoty ADI 0,5 mg/kg.
Další informace: