Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k infekci BSE/TSE u malých přežvýkavců

Vydáno: 3. 12. 2010
Autor:

Zpráva panelu BIOHAZ (EFSA)  ze dne 2.12. 2010.

EFSA zveřejnil 2. prosince 2010 vědecké stanovisko týkající se infekce transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) v tkáních malých přežvýkavců, jako jsou kozy a ovce.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (BIOHAZ) přezkoumal možnost přenosu TSE prostřednictvím umělé inseminace a embryí u koz a ovcí. Při práci vycházel z nejnovějších vědeckých poznatků a zohlednil současnou situaci vč. aktuálního výskytu TSE u zvířat v EU.

Studie konstatuje, že nebylo prokázáno, že by bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a další formy spongiformních encefalopatií zjištěných u malých přežvýkavců (např. scrapie) byly přenosné na lidi, a to celosvětově, s výjimkou jednoho jediného případu přirozeně se vyskytující BSE.

Podrobnější informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz101202.htm)

Zdroj: EFSA