Bezpečnost potravin

Stanovisko Codex Alimentarius k problematice GMO, hormonů a toxinů

Vydáno: 16. 8. 2001
Autor:

testování rizika GMO pro alergiky, stanoveny limitní hodnoty pro olovo, kadmium a aflatoxiny, zamítnuty růstové hormony

Podle sdělení zástupců FAO/WHO dosáhla Komise Codex Alimentarius (CAC) dohody v otázkách mezinárodních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných (GM) potravin a o limitních hodnotách pro některé jedovaté látky v potravinách.
Nezávadnost GM-potravin má být vládami přezkoušena a schválena. Příslušné produkty by měly být testovány především z toho pohledu, do jaké míry znamenají riziko pro alergiky.
CAC také stanovila limitní hodnoty pro olovo, kadmium a aflatoxiny, které se nalézají převážně v ovocných šťávách, obilí a mléku. Nová nejvyšší hodnota pro aflatoxin v mléce bude 0,5 µg/kg. Členové Komise se dále sjednotili na tom, že zvířata mají být krmena hodnotnými organickými krmivy, v žádném případě však masovou nebo kostní moučkou. Zamítnuto bylo používání růstových hormonů. Dále Komise vydala strategický rámcový plán, který však zásadně nepřispívá ke snažení rozvojových zemí o nezávadnost potravin. Těmto zemím má být umožněno vytvářet vlastní systémy řízení jakosti a nezávadnosti potravin.
Lebensm. Ztg., 13. 7. 2001, č. 28, s.28