Bezpečnost potravin

Stanoviska EFSA k potenciálním škodlivinám

Vydáno: 2. 3. 2006
Autor:

Úřad EFSA se vyjádřil pozitivně k antimikrobiálním prostředkům při ošetření drůbeže, k bisglycinátu železa, k výrobě želatiny z kostí lebky a páteře skotu.

Úřad EFSA nevidí důvod, proč nepoužívat antimikrobiální prostředky jako fosforečnan sodný, okyselený chloritan sodný, oxid chloričitý a roztoky peroxokyselin při ošetření jatečných těl drůbeže. Ošetření však nesmí nahrazovat správnou hygienickou praxi. V nařízení 853/2004 je jednoznačně stanoveno, že jatečná těla drůbeže nesmí být ošetřena jinak než jen pitnou vodou, ale důvodem je právě to, aby se nemaskovala nedostatečná hygiena. V souvislosti se zavedením HACCP však Komise má v úmyslu uvést antimikrobiální činidla znovu na pořad jednání.

Podle dalšího stanoviska Úřadu EFSA nehrozí riziko ohrožení zdraví, použije-li se bisglycinát železa jako zdroj železa do potravin pro kojence, děti či dospělé. Stanovisko bylo vydáno na základě studií o biologické využitelnosti, metabolismu, toxicitě, údajích o suplementaci  stravy a fortifikaci potravin.

Podle stanoviska EFSA týkajícího se želatiny, by mohly být kosti z lebky a páteře použity k výrobě želatiny, aniž by to znamenalo riziko nakažení lidskou formou BSE vCJD. Zatížení osob takto vyrobenou želatinou z hlediska reziduálního rizika BSE je nepatrné, a proto by se nemělo pokračovat v zákazu použití těchto kostí.

Seznam vyžádaných stanovisek EFSA

Food Law, 2006, č. 243, s. 13