Bezpečnost potravin

Stanovení robenidinu v krmivech

Vydáno: 6. 10. 2005
Autor:

Byla vyvinuta rychlá HPLC metoda stanovení robenidinu v krmivech. Doba analýzy je asi 90 minut.

Robenidin, 1,5-bis-(4-chlorbenzyliden)karbonimidohydrazid, se v současné době používá jako účinné antikokcidikum ve výkrmu kuřat a krůťat i k odchovu kuřic a bažantů, a to v dávce 30–66 mg/kg finálního krmiva. Ochranná lhůta činí 5 dnů. Ke stanovení obsahu robenidinu v krmivech se používají spektrofotometrické nebo chromatografické metody.

Zákonem č. 91/1006 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství ČR ukládá monitorování výskytu nežádoucích doplňkových látek, mezi které robenidin patří, u výrobků uváděných do oběhu.

Pro účely monitoringu nežádoucích doplňkových látek v krmivech bylo zapotřebí vyvinout rychlou a spolehlivou analytickou metodu, která by byla dostatečně selektivní a citlivá pro koncentrační hladiny robenidinu řádově v mg/kg.

V Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Brno, regionální laboratoři Plzeň, došlo k vývoji rychlé HPLC metody stanovení robenidinu v krmivech v požadovaných koncentracích. Celková doba analýzy trvá asi 90 minut. Popis metody je v příloze.

 

Příloha : HPLC stanovení robenidinu v krmivech [pdf ; 461876 bytů]

 

Chem. Listy 99, 2005, č. 7, s. 509–514