Bezpečnost potravin

Stanovení nízkých koncentrací bromičnanu v pitné vodě

Vydáno: 11. 3. 2011
Autor:

Nová testovací metoda JRC umožňuje stanovit bromičnan ve vodě přesněji než současná standardní metoda.

Společné výzkumné středisko EU (JRC) validovalo novou testovací metodu pro měření obsahu bromičnanu v pitné vodě. Nová metoda, jestliže se použije ve shodě s přísnými limity EU pro měření velmi nízkých koncentrací bromičnanu, je přesnější než současná standardní metoda.

Bromičnan je jedním ze 48 mikrobiologických a chemických parametrů, které se musí v EU pravidelně monitorovat a testovat v pitné vodě pro spotřebitele. Pokud se uvedená látka konzumuje v nadměrném množství, způsobuje trávicí problémy. Legislativa EU stanovuje maximální limit pro obsah bromičnanu v pitné vodě ve výši 10 µg/l. Tato extrémně nízká prahová hodnota (předchozí limit byl 25 µg/l) je důvodem, proč legislativci a vědci pracují na tom, aby se současná standardní testovací metoda nahradila.

Na základě návrhu ISO normy (ISO/DIS11206) organizovalo JRC ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) validační studii. Do studie se zapojilo 17 laboratoří z devíti zemí. Laboratoře obdržely vzorky různých typů vod a byly požádány, aby stanovily obsah bromičnanu přesně podle pokynů k nové metodě.

Na základě statistického vyhodnocení výsledků se došlo k závěru, že navrhovaná metoda je vhodná pro kvantitativní stanovení bromičnanu (do 10 µg/l) v pitné vodě i v jiných typech vod. Zpráva ze studie (červenec 2010) je k dispozici v příloze.

Příloha: IMEP-25a: Determination of Bromate in Drinking Water (pdf, 1,4 MB, 52 stran)

Zdroj: JRC Newsletter: February/March 2011