Bezpečnost potravin

Stanovení limitů pro cín v potravinách

Vydáno: 21. 2. 2003
Autor:

V EU se připravuje novela nařízení Evropské komise č. 466/2001 o maximálních hladinách kontaminantů v potravinách, ve kterém bude zahrnut také cín. Navrhované limity pro cín v EU jsou vyšší než uvádí Codex Alimentarius.

Připravuje se novela nařízení (EC) č. 466/2001 stanovující maximální hladiny určitých kontaminantů v potravinách. Novela spočívá v přidání sekce 6: Cín. V současné době se diskutuje o těchto navrhovaných maximálních hladinách cínu ve výrobcích balených do plechových obalů (mg/kg výrobku):
1. Potraviny jiné než nápoje: 200
2. Nápoje včetně ovocných a zeleninových šťáv: 50 ??
3.1 Potraviny pro děti a potraviny na bázi cereálií pro kojence a malé děti: 50
3.2 Kojenecká výživa a následná výživa včetně mléka: 50
3.3 Potraviny pro speciální lékařské účely určené především pro kojence a přísady používané pro výrobu těchto potravin: 50

Evropská federace výrobců potravin a nápojů (CIAA) o tomto návrhu jedná s Asociací výrobců obalů z kovu (SEFEL), Výzkumem ocele pro obaly (APEAL) a globální výzkumnou základnou pro průmysl cínu (Tin Technologies/ITRI). Dne 17. ledna  2003 se uskutečnila společná schůze zástupců těchto stran. Diskutovalo se o dosud platných maximálních povolených limitech pro cín, které jsou 150–200 ppm (mg/kg), přičemž ve speciálních případech mohou být i vyšší, např. u chřestu ve Španělsku 350 ppm. Na schůzce se zdůrazňovalo, že existují značné rozdíly v názoru na bezpečnost cínu mezi Codex Alimentarius (CA) a Vědeckým výborem pro potraviny Evropské komise (SCF). Podle pracovního dokumentu CA, který vytvořila Austrálie, je bezpečný limit 250 ppm pro tuhé potraviny a 200 ppm pro tekuté potraviny. SCF však považuje tyto limity za “příliš vysoké”. Názor SCF na akutní riziko z cínu obsaženého v plechovkách je uvedeno na internetové adrese SCF.
V polovině března 2003 se uskuteční v Tanzánii zasedání CA: Výboru pro potravinářská aditiva a kontaminanty (CCFAC). Evropská komise připravuje k tomuto zasedání podklady pro jednání o cínu.
Rada evropského výboru expertů pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami vypracovala ve spolupráci s průmyslem, tj. na základě konzultace se zástupci četných profesních asociací (včetně APEAL, SEFEL), směrnice o kovech a slitinách používaných jako materiály přicházející do kontaktu s potravinami. Uvedený dokument se kromě cínu zabývá i řadou dalších kovů, např. hliníkem, chrómem, mědí, železem, olovem, manganem, niklem, stříbrem, titanem, zinkem aj. Uvedený dokument je k dispozici zde.
BIBRA (British Industrial Biological Research Association, Britská asociace pro průmyslový biologický výzkum) je přední mezinárodně uznávaný nezávislý poskytovatel podpory vládním složkám a průmyslu v oblasti klinického výzkumu, toxikologie, výzkumu a vývoje aj. Servisní služby poskytuje také průmyslu potravin a nápojů. Studie vyhodnocování bezpečnosti potravin a nápojů, které BIBRA provádí, zahrnují také kontaminaci a rizika z obalových materiálů. APEAL/ITRI pověřil BIBRA vyhledáním a zhodnocením vědeckých údajů o cínu, které byly publikovány v odborné literatuře. Tento průzkum ukázal, že chybí definitivní údaje o akutní toxicitě cínu ve vztahu k reálným potravinám a nápojům, povaze komplexů vytvořených s potravinami a tím i o aktuálním biologickém využití cínu. V EU byly proto zahájeny různé programy, které mají poskytnout potřebné informace. První informace v nerevidované formě by měly být k dispozici do konce I. čtvrtletí 2003.

www.ciaa.be