Bezpečnost potravin

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH): Problematiky řešené na zasedání 17. a 18. července 2003

Vydáno: 4. 9. 2003
Autor:

Přehled programu zasedání SCFCAH.

Ve dnech 17. a 18. července 2003 zasedal Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Na programu prvního dne zasedání bylo projednat otázky toxikologické bezpečnosti potravinového řetězce, druhý den byl věnován problematice obecné potravinové legislativy. Program obou dnů zasedání byl velmi obsáhlý, diskutovalo se k řadě návrhů Komise.

V rámci toxikologické bezpečnosti potravinového řetězce se diskuse zaměřila na tyto dokumenty:
– Návrh směrnice Komise novelizující směrnici Komise č. 96/77/EC stanovující specifická kritéria čistoty pro potravinářská aditiva jiná než barviva a sladidla (Sanco/2118/2003).
– Návrh nařízení Komise novelizující nařízení (ES) č. 466/2001 týkající se patulinu (Sanco/03139/2002-rev.2).
– Návrh směrnice Komise stanovující metody vzorkování a metody analýzy pro oficiální kontrolu hladin patulinu v potravinách (Sanco/3140/2002-rev.2).
– Návrh nařízení Komise novelizující nařízení (ES) č. 466/2001 stanovující maximální hladiny určitých kontaminantů v potravinách (aflatoxiny v syrové kukuřici, Sanco/0061/2003). Diskuse se zaměřením na hlášení WTO.
– Návrh směrnice Komise novelizující směrnici 98/53/EC z 16. 7. 1998 stanovující metody vzorkování a metody analýzy pro oficiální kontrolu hladin určitých kontaminantů v potravinách (Sanco/0072/2003). Diskuse se zaměřením na hlášení WTO.
– Návrh nařízení Komise novelizující nařízení (ES) č. 466/2001 stanovující maximální hladiny určitých kontaminantů v potravinách (aflatoxin B1, aflatoxin M a ochratoxin A v potravinách pro kojence a malé děti, Sanco/0983/2002-rev.2). Diskuse se zaměřením na hlášení WTO.
– Návrh rozhodnutí Komise novelizující rozhodnutí 1999/21/EC zavádějící registr aromatizujících látek používaných do potravin nebo na potravinách (Sanco/2495/2003).
– Návrh zprávy Komise o ozařování potravin za rok 2002 (Sanco/2707/2003).
– Návrh směrnice Komise novelizující směrnici 2002/16/EC o použití určitých epoxy derivátů v materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami (Sanco/2003/960).
– Návrh směrnice Komise novelizující směrnici 93/10/EEC týkající se materiálů a předmětů vyrobených z regenerované celulózové fólie (Sanco/2002/10055).
– Návrh doporučení Komise týkající se zamezení a snížení kontaminace patulinem u jablečné šťávy a jablečné šťávy jako přísady do jiných nápojů (Sanco/03141/2002-rev.2).
Dále se diskutovalo o PCB jiných než typu dioxinu v potravinách, použití oxidu uhelnatého a “clear-smoke” technologie, o harmonizované interpretaci analytických výsledků, situaci kolem akrylamidu v potravinách, výskytu ochratoxinu A v potravinách (Sanco/0063/2003-rev.3) a fusariových toxinů v potravinách (Sanco/0062/2003-rev.3).

Na program obecné potravinové legislativy byla zařazena diskuse k těmto tématům:
– Návrh nařízení Komise týkající se přídavku fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů nebo esterů fytostanolů do  potravin a potravinářských přísad a značení těchto potravin a potravinářských přísad (Sanco/0000/2003).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh salatrimy jakožto potravinu nového typu nebo přísadu pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/0190/2001-rev.5.3). Žádost podala firma Danisco, dříve Cultor Food Science, Dánsko.
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh žluté pomazánkové tuky, dresinky, výrobky jogurtového typu, cereální tyčinky, nápoje, párky, studené nářezy a karbanátky s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/02807/2003-rev.2). Žádost podala firma Archer Daniels Midland Company (ADM), Nizozemí (2. listopadu 2001).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh žluté pomazánkové tuky, výrobky jogurtového typu, nápoje typu mléka, párky, studený nářez, karbanátky, pekařské výrobky, nenasycené nealkoholické nápoje a pikantní omáčky s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/0208/2003-rev.1). Žádost podala firma Pharmaconsult Oy Ltd. (dříve MultiBene Health Oy Ltd.), Finsko (24. září 2001).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh pekařské výrobky, výrobky typu snacků na bázi cereálií a pastilky s arabskou gumou s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/02809/2003-rev.1). Žádost podala firma KarlFazer Ltd., Finsko (21. září 2000).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh žluté pomazánkové tuky, výrobky typu měkkých sýrů, výrobky typu jogurtu a ovocné nápoje na bázi mléka s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/02764/2003-rev.2). Žádost podala firma Teriaka Ltd., Finsko (15. května 2001).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh výrobky typu jogurtu a výrobky typu mléka s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/02765/2003-rev.2). Žádost podala firma Unilever, Velká Británie (6. srpna 2002).
– Návrh rozhodnutí Komise povolující umístit na trh párky a studený nářez s přidanými fytosteroly/fytostanoly jakožto potraviny nového typu nebo přísady pro potraviny nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Sanco/02766/2003-rev.2). Žádost podala firma Pouttu Ltd., Finsko (30. března 2000).
– Návrh směrnice Komise novelizující směrnici Komise 94/54/EC týkající se požadavků na další značení u určitých potravin obsahujících glycyrrhizinovou kyselinu (Sanco/2492/2003).
– Revize směrnice Komise 2001/15/EC o látkách, které lze přidávat za účelem specifické výživy do potravin pro zvláštní výživové účely (Sanco/2887/2003).
– Nejnovější informace o tzv. energetických nápojích (Sanco/2885/2003).
– Vyjádření Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) k doplňující informaci o “energetických” nápojích (5. 3. 2003).
Další diskuse se týkala výměny názorů na použití melatoninu jako potravinářské přísady před rokem 1997, situaci v národních legislativých v souvislost s nařízením (ES) 178/2001 a zejména zpětné vysledovatenosti, značení potravin aj.

Pozn.: Podstatná část dokumentů, nad kterými probíhala diskuse, je pro registrované uživatele  k dispozici v Potravinářské komoře ČR (www.foodnet.cz).

www.ciaa.be