Bezpečnost potravin

Stahování tresky z trhu pro nadlimitní obsah polyfosfátů

Vydáno: 5. 11. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.11.2009.

O nevyhovující tresce, kterou nikdo nechce

Dnes opět o rybách, jakoby se s případy pochybení roztrhl pytel, tedy v případě ryb spíše sak. Systémem rychlého varování RASFF Státní veterinární správa ČR zaslala Komisi a ostatním členským státům informaci o nevyhovujícím výrobku z Číny, který byl do České republiky dodán prostřednictvím polského dodavatele.

Jedná se o výrobek Filet z Aljašské tresky, výrobce Dalian Hongdao Marine Products Co., Ltd., Čína, datum výroby 15. 6. 2008, datum minimální trvanlivosti 14. 12. 2009, který byl do ČR odeslán v množství 15 710 kg. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že výrobek obsahuje nadlimitní množství přidaných polyfosfátů. Problém zjistila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.

Povinností výrobce je označit na obalu údaje o složení, přičemž složka polyfosfáty nebyla na etiketě výrobku vůbec uvedena. Spotřebitel byl klamán, poněvadž mu výrobce neposkytl veškeré informace a navíc byl porušen předpis, který stanovuje limity pro některé přídatné látky.

V současné době je zboží stahováno z trhu a bude buď vráceno dodavateli či neškodně odstraněno v asanačním podniku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Pozn.: Polyfosfáty (E452) jsou přídatné látky (potravinářská aditiva), které plní v potravinách řadu funkcí. Působí jako sekvestranty (vychytávají kovy z potravin), stabilizátory, emulgátory, regulátory kyselosti a kypřicí látky. Používají se také k zadržení vody v potravinách během výroby a skladování.