Bezpečnost potravin

Stahování ryb z trhu

Vydáno: 4. 11. 2009
Autor:

Z důvodu nesprávného značení nařídila SVS ČR stažení dvou druhů ryb z trhu. Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.11.2009.

Označovat, označovat, ale správně!
Lidé ze Státní veterinární správy kontrolují nejenom zdravotní nezávadnost potravin, ale zároveň i to, zda nejsou zákazníci klamáni. Inspektorky krajské veterinární správy pro Zlínský kraj z tohoto důvodu odebraly k laboratornímu vyšetření mražené, glazované filety ze sumečka tečkovaného z Číny a okouna barramundi z Vietnamu s cílem ověřit množství rybí složky (rybího masa), které bylo deklarované na etiketě. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že filety obsahují méně rybí složky, než uvádí výrobce.

U vzorků sumečka bylo prokázáno 28 – 30,1 % vody a u okouna 12,4 – 15,8 % vody, přičemž u prvního bylo uvedeno 20 % a u druhého 10 %.

Celkem bylo do ČR dodáno 24 290 kg tohoto zboží, 20 629, 49 kg se stále nachází u příjemce, zbytek je stahován z trhu a bude přeznačen tak, aby již spotřebitel nebyl klamán. Provozovateli bude udělena pokuta za porušení zákona o potravinách (klamavě označená potravina).

Jedná se o tyto dva výrobky:

Sumeček filety, hluboce zmrazené (Ictalurus punctatus), 1000 g, datum výroby 16. 8. 2008, datum minimální trvanlivosti do 18. 8. 2010, původ Čína.
BARRAMUNDI filety (Lates calcalifer), 1000 g, datum výroby 23. 9. 2008, datum minimální trvanlivosti 23. 9. 2010, původ Vietnam.

Pro vysvětlenou je dobré uvést, že glazováním se rozumí použití ochranné vrstvy ledu na povrchu výrobku. Ochranná glazura chrání filety před vyschnutím a vymrznutím a bývá do 10 % hmotnosti.

Zákazník, který nechce kupovat vodu, ale rybu, by měl pozorně číst informace uvedené na obalu (etiketě) a za kvalitní výrobek si raději připlatit. Čím více je vody ve výrobku, tím je samozřejmě levnější. A pozor, obsah vody na zmražených potravinách obecně, tj. i na potravinách živočišného původu musí být uveden, je-li tzv. přidané vody více než 5 %.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR