Bezpečnost potravin

Spotřebitelé musí být při nákupu obezřetní

Vydáno: 10. 3. 2004
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce doporučuje zákazníkům, aby byli při nákupech potravin opatrní. Měli by kontrolovat nejen dobu použitelnosti, ale i stav obalů a případné netypické změny či tvar.

Spotřebitelé by nikdy neměli kupovat například prasklá vejce, nafouklé chlazené potraviny, výrobky s plísní na povrchu nebo znečištěné pečivo. Lidé by se měli mít na pozoru i před nahnilou či vykrájenou zeleninou a potravinami s prošlou dobou použitelnosti. Pokud spotřebitel zjistí v obchodní síti nedostatek, může se na SZPI obrátit osobně, písemně nebo telefonicky. Pokud uvede i svou adresu, bude do 30 dnů seznámen s výsledkem kontroly. SZPI přitom není oprávněna zasahovat do občanskoprávního vztahu mezi prodejcem a kupujícím. Rozhodnout v reklamačním sporu totiž může jedině příslušný soud. Potravinářská inspekce odebírá jako dozorový orgán nad mikrobiologickými požadavky celoročně vzorky studené kuchyně a takzvané cukrařiny. Tyto potraviny patří mezi rizikové zejména v létě, kdy se snadno kazí. U ostatních výrobků se vzorky zkoumají podle období roku. Zdravotně závadné jsou ty, u nichž počty mikroorganismů, toxinů z bakterií či mykotoxinů překročí nejvyšší mezní hodnoty. Jiné než zdravotně nezávadné mohou být potraviny nevyhovující danému účelu nebo s omezenou trvanlivostí. U těchto výrobků byly překročeny tolerované, ale nikoli mezní hodnoty počtu mikrobů a potravina není pro zdravého člověka nebezpečná. Přísná kritéria platí pro potraviny tepelně opracované i sušené, nejpřísnější podmínky musí přitom splňovat kojenecká a dětská výživa. SZPI se před vstupem do EU snaží zrychlit svou kontrolu tím, že inspektory vybavuje mobilními kancelářemi. Letos v červnu by také měl vzniknout společný Informační systém dozorových orgánů nad bezpečností potravin a krmiv, kam budou patřit rovněž údaje hygieniků, zdravotníků, celníků či veterinářů.
www.szpi.gov.cz