Bezpečnost potravin

Spotřebitelé mají špatné znalosti o hygieně potravin

Vydáno: 9. 4. 2003
Autor:

Výsledky dvou studií v Irsku prokázaly, že spotřebitelé nemají dostatečné  znalosti o patogenech způsobujících nemoci z potravin. To se projevuje mimo jiného nedostatečným zajišťováním čistoty chladicích zařízení v domácnostech.

Předběžné výsledky dvou studií provedených v Irsku ukázaly, že je třeba zlepšit informovanost spotřebitelů, pokud jde o hygienu potravin v domácnostech.
V první studii se vyšetřovala přítomnost patogenů způsobujících nemoci z potravin v domácích chladničkách. Zjistilo se, že čtyři z deseti chladniček byly kontaminovány Staphylococcus aureus, ze 7 % prověřovaných chladniček byla izolována Salmonella a ze 6 % Listeria. Tyto výsledky ukazují na to, že značný počet chladniček v domácnostech se nedostatečně čistí a tím netvoří dobré podmínky pro bezpečné skladování potravin.
Ve druhé studii se prověřovaly znalosti a chování spotřebitelů z hlediska bezpečnosti potravin. Přibližně 93 % z 1000 dotazovaných osob vědělo, že Salmonella představuje riziko a 40 % je spojovalo s vejci. Avšak pouze 10 % slyšelo o Campylobacter, přestože tento mikroorganismus je hlavní příčinou otrav z potravin v Irsku. Z dotazovaných celých 78 % nevědělo, jaká teplota by měla v ledničce být, aby správně plnila svoji úlohu. Podrobné výsledky těchto studií budou uveřejněny koncem  května 2003.
K propagaci informací o bezpečnosti potravin byly pro Iry zřízeny internetové stránky

Bezpečnost potravin on-line