Bezpečnost potravin

Spotřeba chleba v ČR klesá

Vydáno: 12. 3. 2009
Autor: berankova1

Češi dávají přednost pečivu před chlebem, jak vyplývá z nejnovějších údajů Českého statistického úřadu.

Zatímco po druhé světové válce zkonzumoval průměrný obyvatel více než 80 kg chleba ročně, v roce 2006 to bylo již jen 49,5 kg.
Naproti tomu u pšeničného pečiva narostla spotřeba z 16 kg v roce 1949 téměř trojnásobně na předloňských 45,3 kg. Trend zvyšování konzumace pečiva ovlivňuje zejména změna stravovacích zvyklostí obyvatel. K důležitým faktorům patří výrazné rozšíření sortimentu výrobků zařazovaných do běžného pečiva, od klasických rohlíků a housek až po celozrnné pečivo a různé speciality, a je výrazně širší než sortiment chleba.
Mluvčí největších českých pekáren, United Bakeries, tento trend potvrzuje a dodává, že český spotřebitel je podle něj velmi konzervativní. Při nákupu chleba zůstává věrný klasickému konzumnímu chlebu, u běžného pečiva upřednostňuje obyčejné rohlíky a housky, přestože prodej celozrnného pečiva roste.
Cenová analýza obou druhů pekárenských produktů ukazuje, že cena má na spotřebu zanedbatelný vliv. Od roku 1995 do roku 2007 cena chleba stoupla o 73 %, běžného pečiva o 113 %, ale přesto poptávka po pečivu stoupala, kdežto po chlebu klesala.

Pekař cukrář, XVIII, 2008, č.12, s.23