Bezpečnost potravin

Spory ohledně BSE v Německu

Vydáno: 1. 3. 2001
Autor:

riziko BSE především z mozku, nikoli ze svaloviny, testovací metody

Na jednání německých expertů 30. 1. 2001 uspořádaném EDEKA Nord se ředitel Vysoké školy veterinární v Hannoveru Prof. S. Wenzel vyjádřil, že hlavní riziko BSE je hovězí mozek a další specifikované rizikové materiály. Poměr mezi rizikem infekce ze svaloviny a z mozku je 1 : 10 mil. Jednoduše řečeno svalovina nemá s infekčními priony nic společného. Vědec vytýká politickým grémiím povrchní akčnost, protože vědecké poznatky nacházejí příliš málo uplatnění v politických rozhodnutích.
Podle Dr. B. Oechse z Prionics AG z Curichu, jde o to, aby byl vzorek pro testování BSE odebrán ve správném místě mozku, aby se nedospělo k nesprávným výsledkům, i když v hovězím mozku lze najít většinu prionů. Zkušební postup vyvinutý touto společností umožňuje prokázat původce BSE 6 měsíců před propuknutím nemoci. Vypovídací schopnost testu záleží mnohem méně na stáří zvířete než na stupni inkubační fáze tzn. na množství infekčního materiálu. I zvířata ve stáří do 30 měsíců mohou vykazovat pozitivní nález. V současnosti společnost pracuje na tom, vyvinout test pro živá zvířata. Zatím nebylo řečeno, kdy bude test použitelný pro praxi.
Majitel masokombinátu Döllinghareico a vicepresident Spolkového svazu německých zpracovatelů masa P Dölling upozornil na obtíže s nimiž je v současnosti odvětví konfrontováno. Kvůli tzv. uvádění falešných údajů je celé odvětví označováno za podvodníky a diskriminováno. P. Dölling poukázal na to, že test není nejednoznačný, a proto není vyloučeno, že ukvapená varování způsobila podnikatelům velké škody. Pokud jde o používání separovaného masa, mělo by být zakázáno nejen v Německu, ale v celé EU. Výrobci jsou jednotni v tom, že úsilí o zajištění jakosti musí být přiměřeně honorováno. Nelze přece nabízet některé uzeniny levněji než krmivo pro zvířata.
Spolkové země byly vyzvány, aby uvedly jména výrobců, kteří použili falešné údaje, a ti mají být zveřejněni. Tento postup je ale právně sporný, když producenti jsou odkázáni na sporné zkušební metody.
Velké pochybnosti z hlediska bezpečnosti dosavadních zkušebních metod na zjištění hovězího masa v masných výrobcích projevil prof. Carsten Gissel z Institutu bakteriologie a hygieny. Podobně jako někteří další požaduje, aby byla používána kombinace metod, a sice např. vedle testu ELISA ještě izoelektrické fokusování (IEF). Jen tak lze prokázat, že pozitivní zjištění je způsobeno skutečně přítomností hovězího masa a nikoli jiných přísad (masové vývary, přísady na bázi syrovátky aj., které nemusí být deklarovány).
Lebensm. Ztg., 2. 2. 2001, s. 20, 25