Bezpečnost potravin

Spor o probiotickou výživu pro děti od 6 měsíců

Vydáno: 13. 11. 2009
Autor:

Nejsou k dispozici jednoznačné podklady o rizikách a  preventivním účinku vysokého přísunu bakterie Lactobacillus rhamnosus pro děti do 3 let. Norsko zakázalo výrobek Nutramigen 2 LGG.

Norský úřad pro bezpečnost potravin zakázal výrobek „Nutramigen 2 LGG“ pro malé děti od firmy Mead Johnson Nutritionals, kvůli nedostatku podkladů o bezpečnosti při každodenní dlouhodobé konzumaci. Jedná se o pokračovací výživu doporučenou pro děti od 6 měsíců, které jsou alergické na kravské mléko a sójovou bílkovinu. Důvodem je nedostatek podkladů týkajících se příznivého účinku probiotické bakterie Lactobacillus rhamnosus (LGG), pokud je tento výrobek používán každodenně. Také je uváděno, že je nedostatek údajů ohledně bezpečnosti, tedy ohledně dlouhodobého vlivu používání LGG na střevní mikroflóru a imunitní systém. Tento problém se netýká použití výrobku pro děti od tří let.
Norská zpráva zpracovaná na toto téma rizika a přínosy použití LGG. Podle ní není dostatek podkladů pro tvrzení o profylaktickém účinku ani proti průjmům, atopickým a jiným chorobám. Není proto opodstatněné přidávat tento suplement do náhrad mléka.
Výrobce se hájí, že nejsou žádné zprávy o negativním vlivu LGG, a že výrobek prošel posouzením velkého počtu zdravotních a legislativních orgánů, včetně FDA nebo francouzského AFSSA.
Vzhledem k tomu, že výrobek podléhá legislativě o potravinách pro zvláštní lékařské účely, nemusí být vyžádán souhlas úřadu EFSA ohledně zdravotního tvrzení. Pokud však jde o stanovisko EFSA k takovým záležitostem, tak EFSA odmítá jakékoli jednotlivé tvrzení o probiotikách, a sice často kvůli nedostatečné specifikaci látky. Kromě toho např. ve stanovisku o Bifidobaterium animalis spp lactis Bb12 EFSA tvrdí, že neexistují doklady o tom, že zvýšený růst určitého druhu bakterií je pro zdraví přínosný. Jinak však EFSA povoluje použití tvrzení „probiotika pomáhají udržovat zdravou střevní flóru“ nebo „udržují rovnováhu střevní mikroflóry“.
Podle finské společnosti Valio, která rovněž používá probiotika LGG patří tato bakterie na světě k nejčastěji testovaným a také nejbezpečnějším.

EU Food Law, 2009, č. 410, s. 24-25