Bezpečnost potravin

 Spolupráce SOCR a dozorových orgánů

Vydáno: 10. 12. 2008
Autor: pospisilova

Zpráva z tiskové konference Svazu obchodů a cestovního ruchu ze dne 9.12.2008

Dne 9.12.2008 se uskutečnilo setkání vedení dozorových orgánů se členy Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) ČR zastoupenými velkými obchodními řetězci, ale také podnikateli z řad malého a středního podnikání. Na dotazy členů Svazu odpovídali:
– RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce,
– Ing. Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR,
– Ing. Bc. Petr Kameník, ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu,
– Ing. Jakub Šebesta, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
– MUDr. Michael Vít, PhD., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví.


Prezident SOCR Ing. Zdeněk Juračka následně na tiskové konferenci informoval o tom, že pokračuje zavedená praxe kulatých stolů a trvalého dialogu členů SOCR s dozorovými orgány. Operativně se přizpůsobuje pouze náplň těchto setkáni podle potřeb, které se vyskytnou na trhu, podle požadavků členů SOCR či doporučení dozorových orgánů.


Cílem kulatého stolu dne 9.12.2008 bylo:
– diskutovat výsledky zjištění dozorových orgánů a porovnat je se srovnatelným obdobím, vyhodnotit trendy a poznatky z kontrol včetně jejich diferenciace z titulu závažnosti a přímého zavinění;
– nadále prohlubovat vzájemnou komunikaci Svazu s dozorovými orgány s cílem využít konkrétní, praktické poznatky z dosavadní spolupráce k realizaci dalších opatření ke zvýšení ochrany spotřebitele.


Ústřední ředitel SZPI informoval přítomné o nové iniciativě SZPI, která má zajistit větší informovanost spotřebitelů. Na základě výsledků kontrol bude od příštího roku pravidelně zveřejňován žebříček obchodních řetězců. SZPI v těchto dnech dokončila metodiku hodnocení a začala se sběrem dat pro sestavení prvního žebříčku. Podle vyjádření Ing. Šebesty může tento žebříček sloužit jako motivační prvek pro zlepšení práce některých řetězců. SZPI plánuje, že bude v budoucnu takto veřejně hodnotit všechny obchody, které v rámci svých kompetencí kontroluje. Více informací je v tiskové zprávě SZPI.


Zdroj: VÚZE