Bezpečnost potravin

Spirulina společnosti Cyanotech neobsahuje neurotoxin

Vydáno: 19. 6. 2005
Autor:

Nezávislými laboratorními testy bylo prokázáno, že spirulina, modrozelená řasa bohatá na beta-karoten, železo, vitamin B12 a gama-linolenovou kyselinu, produkovaná společností Cyanotech, neobsahuje v detektovatelném množství neurotoxickou aminokyselinu b-N-metylamino-L-alanin (BMAA).

V dubnovém čísle časopisu Proceedings of the National Academy of Science byla publikována zpráva týmu pracovníků dr. Paula Coxe z Califiornia State University o neurotoxické aminokyselině b-N-metylamino-L-alaninu (BMAA), produkované některými cyanobakteriemi. V rámci popsaného výzkumu bylo zjištěno, že 97 % testovaných volně žijících cyanobakterií a 73 % kmenů izolovaných ze symbiózy produkuje BMAA. Spirulina, modrozelená řasa bohatá na beta-karoten, železo, vitamin B12 a gama-linolenovou kyselinu ovšem do tohoto výzkumu nebyla zahrnuta. Popsaný výzkum byl nadto prováděn s živými laboratorními kulturami cyanobakterií, což znemožňuje vyvozovat jakoukoliv korelaci se spirulinovými suplementy. Přesto ale článek měl negativní dopad na obchody společnosti Cyanotech. Havajská společnost Cyanotech si proto vyžádala provedení nezávislého testu od pracovníků Fakulty biologických věd Wright State University. Bezpečnost spiruliny byla potvrzena nezávislými laboratorními testy, které prokázaly, že v mikrořasách produkovaných společností Cyanotech není přítomen v detektovatelném množství žádný b-N-metylamino-L-alanin (BMAA). Výsledky testů by měly rozptýlit veškeré obavy veřejnosti vyvolané zmíněným článkem o přítomnosti neurotoxických aminokyselin v některých cyanobakteriích. Tým dr. Coxe nejenom že identifikoval spojení mezi BMAA a chorobu podobnou Alzheimerově chorobě, kterou trpí lidé kmene Chamorro v Guamu, kteří pojídají semena palmovitých rostlin cykas produkujících BMAA, ale rovněž konstatoval, že získané údaje demonstrují, že BMAA je produkována cyanobakteriemi z geografických oblastí a prostředí po celém světě. Protože cyanobakterie působí jako primární producenti v řadě potravinových řetězců, je pravděpodobné, že environmentálnímu neurotoxinu bude vystavena i populace značně vzdálená Guamu. Tento předpoklad částečně potvrzuje i nález BMAA v mozkové tkáni kanadských pacientů s Alzheimerovou chorobou. Výzkumníci proto prosazují monitoring BMAA zdrojů – pitné vody, bezobratlých živočichů, ryb a pasoucího se dobytka určeného pro lidskou spotřebu.
http://www.nutraingredients-usa.com/news/news-ng.asp?n=60624-neurotoxin-is-absent