Bezpečnost potravin

Špenátový extrakt jako aditivum pro hubnutí

Vydáno: 8. 2. 2007
Autor: pospisilova

Švédští vědci objevili, že tylakoidy z membrán chloroplastů inhibují trávení tuků, s tím mohou pomoci ke snižování hmotnosti.

Švédští vědci z univerzity v Lundu objevili tylakoidy – tenké membrány v chloroplastech, které jsou zdrojem minerálních látek, bílkovin a tuků, které zřejmě inhibují trávení tuků. Tím tuky setrvávají v trávicím traktu déle a vyvolávají pocit sytosti. Patentovaný objev může vést např. k vývoji pečiva s tylakoidy určeného pro diety ke snižování hmotnosti.
Zásluhu na objevu mají vědci – manželé Albertsonovi, kteří k němu dospěli v souvislosti jednak s výzkumem obezity a jednak s výzkumem biochemie fotosyntézy. Účinek byl nejprve prověřen in vitro a poté na myších. Při aplikaci 0,1 % tylakoidů ve stravě spotřebovaly myši méně krmiva a docházelo ke snižování hmotnosti a hladiny cholesterolu. Ověření na lidech dosud neproběhlo. K dosažení účinku by se zřejmě musel použít špenátový extrakt (v množství několika gramů současně s potravou), protože jinak by bylo zapotřebí zkonzumovat alespoň půl kg špenátu. Mechanismus účinku není dostatečně objasněn, ale vědci se domnívají, že tylakoidy obsahují složky, které inhibují digesci pankreatickou lipázou tím, že vytvoří obal kolem tukových kuliček.