Bezpečnost potravin

Španělsko zakazuje čirůvku zelánku

Vydáno: 15. 12. 2006
Autor:

Španělsko rozhodlo o dočasném zákazu prodeje houby Tricholoma equestre kvůli možnému vlivu na štěpení svalových vláken.

Španělské Ministerstvo zdravotnictví a ochrany spotřebitelů rozhodlo o dočasném zákazu prodeje houby Tricholoma equestre (označované také jako T. flavovirens, v Británii jako „Man on Horseback“, v Německu jako „Grünling Pilz“, ve Francii jako „canari“). Rozhodnutí padlo na základě několika studií zaměřených na účinek hub způsobujících rhabdomyolýzu, tzn. štěpení svalových vláken, v jehož důsledku se dostane obsah svalových vláken do cirkulace.
 Ve Španělsku nejsou sice známy případy otrav, ale před pěti lety byly takové případy hlášeny z Bordeaux ve Francii.
Pozn.“
Tato houba je v ČR v seznamu povolených jedlých hub – vyhláška 157/2003.