Bezpečnost potravin

Španě označené belgické „čerstvé máslo“ stále na pultech Tesca

Vydáno: 2. 3. 2007
Autor: pospisilova

Namátkové kontroly potvrdily, že český spotřebitel je klamán i nadále.

Namátkové kontrolní nákupy zástupců Potravinářské komory ČR (PK ČR) a Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) v některých prodejnách řetězce Tesco v Praze v úterý 27. února potvrdily, že obchodní řetězec TESCO nadále neoprávněně opakovaně prodává mléčný výrobek původem z Belgie pod označením ČERSTVÉ MÁSLO s uvedením data spotřeby 27. března 2007.  Prodej tohoto výrobku Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Tescu zakázala 18. ledna s Tescem zahájila správní řízení.

 

Podle platné vyhlášky lze názvem ČERSTVÉ MÁSLO označit pouze takový výrobek, který má maximální spotřebu 20 dnů od data výroby. (Vyhláška č. 77/2003 Sb., ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů, Změna: 124/2004 Sb., Změna: 78/2005 Sb.).

 

Neoprávněný prodej byl zachycen v pražských obchodech Tesco na Smíchově v Praze 5 v Radlické ulici a také v Praze 4 na Novodvorské ulici. Dokazuje to na místě pořízená fotografická dokumentace. Toto máslo s chybným označením se poprvé v řetězci Tesco objevilo v prosinci loňského roku.

 

"Pracovníci Tesca sice hlavní stranu výrobku přelepili nápisem MÁSLO, po stranách a na zadní straně však nadále zůstává označení ČERSTVÉ MÁSLO, což neustále spotřebitele klame," uvedl ředitel Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) Michal Němec. ČMSM již o této záležitosti informoval vedení pražské pobočky SZPI.

 

Zákazníci jsou k nákupu těchto nelegálně označených výrobků lákáni jejich neobvykle nízkou cenou, což lze chápat jako nekalou konkurenci, která poškozuje poctivé domácí producenty.

 

Provedené rozbory prokázaly, belgické výrobky jsou zdravotně nezávadné, kvalitativně však neodpovídají požadovaným standardům. „Jestliže si koupím ‚čerstvé máslo‘ vyrobené před dvěma či třemi měsíci, tak jeho chuťové a vzhledové vlastnosti budou již zcela odlišné od másla skutečně čerstvého. Může jít také o například o zbytky nadprodukce – rok ležela v mrazicích boxech a na trh je dodávána teprve nyní. Ani másla z případné nadprodukce by nebyla zdravotně závadná, ale čerstvá určitě ne,“ uvedl v této souvislosti prezident Potravinářské komory Jaroslav Camplík a dodal, že komora trvá na tom, aby spotřebitel vždy měl na informace uváděné na obalech výrobků stoprocentní spolehnutí.

 

Zdroj: Potravinářská komora, 1. 3. 2007