Bezpečnost potravin

Souvislost nízkoenergetických sladidel s obezitou

Vydáno: 2. 3. 2008
Autor:

Konzumace potravin, které jsou sladké, ale bez kalorií, může vyvolávat chuť na dodání energie.

Podle výsledků pokusu v ústavu Ingestive Behaviour Research Centre na Purdue University v Indianě (publikováno v Behavioural Neuroscience) se zdá, že u živočichů může sladká chuť, i když je způsobená neenergetickými sladidly, vyvolávat předpoklad souvislosti s obsaženou energií.
Krysy Sprague Dawley, do jejichž stravy (nízkotučný jogurt) bylo přidáváno sladidlo sacharin, přijímaly více potravy a ukládaly více tuku než krysy, v jejichž stravě byla stejně sladká glukóza obsahující energii. Pokud je podobný efekt vyvoláván i u lidí, stojí osoby konzumující nekalorická sladidla více námahy ubránit se příjmu potravy. U zvířat krmených sacharinem docházelo k menšímu zvýšení tělesné teploty po jídle, což může znamenat, že jejich metabolismus není patřičně nastartován.
Možná se jedná o podmíněný reflex, možná zvýšený výskyt obezity má souvislost s vysokým množstvím konzumovaných nízko- a nekalorických sladidel.
Výrobci sladidel se staví k výsledkům studie s velkými pochybnostmi: počet pokusných zvířat byl malý (27), výsledky na krysách nelze převádět na lidi, problematika obezity se tím zjednodušuje.
EU Food Law, 334, 2008, s. 12