Bezpečnost potravin

Souvislost mezi rakovinou plic a příjmem akrylamidu 

Vydáno: 5. 5. 2009
Autor:

Výsledky aktuálního nizozemského výzkumu prokázaly, že příjem stravy bohaté na akrylamid nezvyšoval u mužů riziko onemocnění rakovinou plic.  

Maastricht (lme) – Vysoký příjem akrylamidu v dietě nezvyšuje riziko rakoviny plic u mužů. Akrylamidy se vytváří v průběhu tepelné přípravy v některých potravinách bohatých na škroby jako jsou bramborové chipsy nebo hranolky. Epidemiologické studie prokázaly pozitivní asociaci mezi příjmem akrylamidu a rizikem rakoviny endometria, ovarií, renálních buněk a expresí estrogenových receptorů prsní žlázy nádorovými buňkami.
 
Tým nizozemských vědců z univerzity v Maastrichtu pod vedením Janneke Hogervorst v rámci kohortní studie šetřil, zda příjem akrylamidu dietou má souvislost s rizikem vzniku rakoviny plic. Do studie bylo zapojeno 58 279 mužů a 62 573 žen. Příjem akrylamidu byl stanovován na základě konzumace potravin, kterou vědci zjišťovali prostřednictvím dotazníku, ve kterém probandi uváděli podrobnosti o svých stravovacích zvyklostech.        
Po uplynutí více než 13 let byla u 1 600 mužů a 295 žen diagnostikována rakovina plic. Když vědci rozdělili participanty do pěti skupin na základě příjmu akrylamidu, nebyl prokázán statisticky významný rozdíl ve výskytu rakoviny plic mezi skupinami mužů, které konzumovaly nejvyšší a nejnižší množství potravin obsahujících akrylamid. Naopak překvapivě vědci prokázali, že ženy, které konzumovaly pokrmy bohaté na akrylamid byly statisticky významně méně postiženy výskytem rakoviny plic v porovnání se ženami, které konzumovaly potraviny v nízkým obsahem akrylamidu.
 
Tato zjištění předpokládají, že akrylamid je spojený u lidí s karcinogenezí jinak než prostřednictvím genotoxicity (vlastnost látek, které jsou typem specifických karcinogenů, schopných aktivity zvané genetická mutace a podporujících vznik tumorů). Vědci vyslovili hypotézu, že akrylamidy mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu, čímž by bylo možné vysvětlit jak může souviset s redukcí rakoviny plic, ale zvyšovat riziko výskytu endometriálních a ovariální tumorů.       
 
Hogervorst et al.: Lung Cancer Risk in Relation to Dietary Acrylamide