Bezpečnost potravin

Současné pokroky v analýze potravin

Vydáno: 29. 12. 2006
Autor:

Sborník referátů z 2. mezinárodního symposia “Recent Advances in Food Analysis” (Praha, listopad 2005).

Ve dnech 2.–4. listopadu 2005 se konalo v Praze 2. mezinárodní symposium na téma “Recent Advances in Food Analysis” (Současné pokroky v analýze potravin). Více informací o konání tohoto symposia je zde.
Sborník vybraných referátů, které zazněly na uvedeném symposiu, byl vydán jako speciální číslo časopisu Food Additives & Contaminants 23, 2006, č. 11. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI (ZPK). V rámci reprografických služeb ZPK si lze objednat tištěnou nebo digitální kopii požadovaných referátů.