Bezpečnost potravin

Sójové izoflavony nemají zásadní vliv na denzitu kostí u mladých žen

Vydáno: 8. 12. 2002
Autor:

Výsledky studie prováděné na univerzitě v severní Karolině naznačují, že sójové izoflavony nemají v zásadě žádný vliv na obsah, resp. hustotu minerálů v kostech u mladých žen. Je zapotřebí ve výzkumech nadále pokračovat.

Výsledky studie prováděné na univerzitě v Severní Karolině, které byly zveřejněny v říjnovém čísle časopisu Journal of the American College of Nutrition ukázaly, že sójový protein obohacený izoflavony nemá žádný vliv na obsah/hustotu minerálů v kostech mladých žen. Tato zjištění jsou rozčarováním pro nutricionisty, nemluvě o průmyslu zpracování sóji, kteří doufali, že budou potvrzeny příznivé účinky stravy obsahující sójové izoflavony. Izoflavony jsou chemické látky produkované rostlinami, pravděpodobně k ochraně před oxidací a organismy, které je mohou napadat, přičemž jedním z nejlepších zdrojů jsou sójové boby. Vzhledem k tomu, že předchozí zprávy uváděly, že izoflavony mají příznivý vliv na kosti u žen v menopauze nebo postmenopauzálních žen, předpokládali vědci z univerzity v Sev. Karolině stejné účinky i u žen mladých, u nichž by izoflavony mohly chránit kosti v průběhu celého života. Výzkumu se zúčastnilo 28 mladých žen ve věku kolem 20 let, které byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina dostávala po dobu jednoho roku suplementy sójového proteinu obohaceného izolavony. Druhá skupina konzumovala stravu se sójovým proteinem bez izoflavonů současně s jinými potravinami, a to rovněž po dobu jednoho roku. Až do skončení experimentu nikdo nevěděl v které skupině je zařazen. Obsah a hustota minerálů v kostech byla u každé účastnice posuzována na začátku projektu, po šesti měsících a po roce trvání experimentu. Současně s úrovní tělesné aktivity s charakterem stravy byl rovněž byl sledován index tělesné hmotnosti (BMI). Po 12 měsících nebyly zjištěny žádné změny v obsahu a hustotě minerálů v kostech a to ani u jedné z obou sledovaných skupin. Prakticky beze změny zůstaly i ostatní variabilní charakteristiky. Izoflavony jako genistein jsou strukturálně podobné humánním estrogenům a vykazují tudíž některé jejich vlastnosti. Výzkumníci a farmaceutické společnosti věnují několik posledních let těmto vlastnostem značnou pozornost, vzhledem k tomu, že tyto přírodně se vyskytující látky zřejmě mají pozitivní účinky na kosti bez vedlejších negativních dopadů, především iniciace rakoviny,  které podle současných poznatků vykazují u některých žen estrogeny. Léčebné přínosy estrogenů zůstávají diskutabilní. Řada žen užívá rostlinné přípravky, protože se obává možného rizika rakoviny při léčbě estrogeny. Je třeba získávat další výsledky o pozitivních účincích přírodních izoflavonů, ale v současné době je možno říci, že sójové izoflavony nejsou v žádném případě škodlivé. Výzkum sójových izoflavonů podporuje Výbor pro sójové boby v Chesterfieldu a společnost Protein Technologies Int., ze St.Louis.
http://www.unc.edu/news/