Bezpečnost potravin

Sója není účinná v prevenci alergií

Vydáno: 30. 7. 2004
Autor:

Na základě nejnovějších poznatků se dětská výživa na bázi sóji jako prevence vzniku alergií nebo potravinových intolerancí pro děti s vysokým rizikem (rodinná anamnéza) nedoporučuje.

Dětská výživa na bázi sóji se často doporučuje pro děti s potravinovými alergiemi. Z přehledu nejnovějších výzkumů ale vysvítá, že by neměla být doporučována jako prostředek pro prevenci alergií a potravinových intolerancí u dětí s vysokým ohrožením. Dětská výživa na bázi sójového proteinu se dříve používala k léčbě dětí s potravinovými alergiemi nebo intolerancemi, z čehož se začalo usuzovat, že sójová výživa může působit i preventivně na potravinové alergie u dětí s vysokým rizikem, jako jsou kupříkladu děti s rodinnou anamnézou alergie. Z nejnovějšího přehledu dostupné literatury ale vyplývá, že neexistují žádné důkazy pro to, že dětská výživa na bázi sóji je účinnější v prevenci alergií než výživa na bázi kravského mléka. Nadto výzkum ukázal, že při použití sójové dětské výživy je riziko vzniku alergie větší než u výživy s hydrolyzovaným proteinem. Proto se podávání sójové výživy jako prevence alergie nebo potravinové intolerance u rizikových skupin malých dětí s výraznými předpoklady pro tato onemocnění nedoporučuje.
http://www.nutraingredients.com