Bezpečnost potravin

Sociologický výzkum obliby a konzumu sýrů

Vydáno: 8. 9. 2001
Autor:

preference spotřebitelů, spotřeba sýrů v ČR a EU

Do průzkumu Katedry chemie a analýzy potravin na VŠCHT v Praze bylo zapojeno celkem 361 osob (60% žen, 60% osoby se středoškolským a vysokoškolským vzděláním). Dotázaní nejčastěji konzumovali sýry několikrát týdně až několikrát měsíčně. Denně konzumovalo 10% respondentů sýry tvrdé, 9% respondentů sýry tavené, 8% sýry měkké. Pouze méně než 15% respondentů konzumovalo sýry několikrát ročně nebo nikdy.  Lidé nejvíce používají sýry k pečivu, chlebu 96%, k posypání hotového pokrmu 83%, k doplnění polévky 20%, k přípravě pokrmů 84% nebo jinak 19%. Téměř polovina (48%) respondentů se domnívá, že sýry jsou drahé. Při výběru sýrů respondenti přikládají hlavní význam chuti, méně vůni a vzhledu a zhruba stejně i ceně bez ohledu na typ sýra, u tavených sýrů respondenti upřednostňují lépe roztíratelné sýry. Ve skupině tvrdých sýrů k neoblíbenějším patří Eidam, Primátor, Madeland, Moravský bochník a Gouda, ve skupině měkkých sýrů Hermelín, Lučina, Niva, olomoucké tvarůžky, Romadúr, balkánský sýr, čerstvý smetanový sýr. Spotřeba sýrů  v r. 1999 převýšila spotřebu z r. 1989 o 1,5 kg na osobu a rok a dosáhla hodnoty 9,3 kg (z toho bylo 2,5 kg sýrů tavených, 4,0 kg tvrdých, 1,4 kg měkkých, 1,0 kg plísňových a 0,2 kg ostatních). Stoupající trend ve spotřebě sýrů by měl být zachován, aby se nižší spotřeba tekutého mléka kompenzovala spotřebou sýrů a zakysaných mléčných výrobků. Průměrná spotřeba sýrů v Evropské unii byla v r. 1998 17,4 kg/obyvatele/rok.
Mléko a sýry 2001, Výsledky přehlídek a sborník přednášek, Praha, leden 2001 (kat. č. ÚZK  C 35.762/2001)