Bezpečnost potravin

Soběstačnost Německa ve vejcích a drůbežím mase

Vydáno: 17. 12. 2006
Autor:

Největší evropský importér vajec a drůbežího masa - Německo - zvyšuje svoji soběstačnost v těchto výrobcích a ovlivňuje tak exporty sousedních zemí.

Německo je s více než 82 mil. obyvatel jednou z největších spotřebitelských trhů v Evropě. Země prošla důležitými ekonomickými a politickými procesy, které ovlivnily zemědělskou výrobu. Došlo k politickým rozhodnutím, která zastavila investice do sektoru živočišné výroby. Zákaz klecí a silná podpora volného chovu brání výrobcům vajec přemýšlet o rozšíření nebo výměně stávajících bateriových systémů.
Soběstačnost Německa v produkci vajec klesla ze 75,1 % v roce 2000 na 70,2 % v roce 2005. V důsledku  ptačí chřipky klesla spotřeba vajec v tomto období z 223 na 206 kusů  na osobu za rok. Soběstačnost Německa ve vejcích se mírně zvýšila.
V poslední době Německo dováželo a vyváželo méně vajec a  v zemi vyrobená vejce pokryla z větší části poptávku spotřebitelů. V prvních 6 měsících roku 2006 míra importů klesla o 6 % a exporty o 29 %. Nizozemí, největší dodavatel vajec do  Německa, zaznamenalo  pokles v exportech  o 9 % (na 1,81 miliard kusů). V  Belgii došlo  k  poklesu o 19 %  na 99 mil. Kusů. V první polovině roku 2006 dovezla Franci do Německa 58 mil. kusů vajec (došlo ke sníženi o 43 %). K malému zvýšení exportů došlo v České republice, Polsku a Litvě.
Vývoj na trhu drůbežím masem v Německu se liší od trhu s vejci. Spotřebitelé zůstávají na spotřebě 17,7 kg na osobu a rok, a spotřeba vykazuje mírně stoupající tendenci. Domácí výroba drůbežího masa stoupla o 2,8 % na celkový objem 1,2 mil. tun, což pokrývá 82 % národní spotřeby. V roce 2005 se dovoz drůbežího masa snížil z 57 489 tun v roce 2004 na 57 202 tun v roce 2005. Domácí produkce se zvýšila z 561 tis. tun v roce 2001 na 706 tis. tun v roce 2004 a 728 tis. tun v roce 2005. Objem importů v těchto letech byl 548, 430 a 437 tis. tun.
Nizozemí jako hlavní dodavatel drůbežího masa, zaznamenalo snížení objemu exportu zatímco importy z Brazílie a Polska stouply.
Trh drůbežím masem v Německu je charakterizován vysokou poptávkou po čerstvých drůbežích dílech. Čerstvé výrobky představují 45 % domácí spotřeby. V roce 2000 prodaly německé zpracovatelské podniky 51 % své produkce jako kuřecí díly a dnes je to 75 % výroby. Celkový objem čerstvých výrobků se zvýšil z 56 na 62 % celkem prodaného drůbežího masa.
Ptačí chřipka u divokých ptáků v severovýchodním Německu na konci roku 2005 způsobila rozruch u výrobců i u spotřebitelů; náhlý pokles ve spotřebě  výrazně ovlivnil ceny a došlo k bezprostřednímu poklesu výroby. Celková produkce však stoupla a v roce 2006 má tato tendence rostoucí charakter. Spotřebitelský trh se pomalu obnovil a ke konci roku 2006 se  očekává  malé zvýšení. Jak   němečtí výrobci, tak výrobci v sousedních zemích přijali preventivní opatření za účelem minimalizace rizika  nového propuknutí ptačí chřipky. Venkovní chov je povolen jen za velmi přísných podmínek speciálně v období migrace divokých ptáků.