Bezpečnost potravin

Snížení kontaminantů ve vodách pro kojence

Vydáno: 10. 1. 2003
Autor:

V SRN budou sníženy nejvyšší přípustné hladiny radia a olova v přírodních minerálních vodách a pramenitých a stolních vodách.

V SRN budou sníženy nejvyšší přípustné hladiny radia a olova v přírodních minerálních vodách a pramenitých a stolních vodách. Dosavadní limit pro olovo 0,05 mg/l bude snížen na 0,01 mg/l. Ve vodách, na kterých je uvedeno, že jsou určeny pro přípravu kojenecké stravy bude muset být omezen obsah radia–226 a radia–228 tak, aby celková roční dávka nepřekročila hodnotou 0,1 milisievert. Spolkový ministr zemědělství omezení radia zdůvodňuje tím, že radium je přijímáno kostmi místo vápníku a je tam dlouhodobě zabudováno. Pokud kojenci zkonzumují ročně 170 l vody, pak nesmí k dodržení výše uvedené meze hodnota radia–226 překročit v litru 125 milibecquerelů nebo u radia–228 množství 20 milibecquerelů. Pokud některá voda obsahuje oba izotopy, bude platit směšovací pravidlo k výpočtu hodnot, při nichž není překročena 100% koncentrace. Spolková rada již v prosinci novelu nařízení o minerálních a stolních vodách odhlasovala.

Lebensm. Ztg., 2002, č. 50, s. 32