Bezpečnost potravin

Snížení kontaminace ovcí Escherichia coli

Vydáno: 18. 7. 2003
Autor:

Byla zjištěna přímá korelace mezi populací Escheria coli O157H:7 ve výkalech a úrovní kontaminace jatečných těl přežvýkaců. Aplikace chlorečnanu v období 24 hodin okolo porážky je slibným postupem pro  redukci kontaminace jatečných těl. Je potřebný další výzkum pro zjištění nejlepšího aplikačního postupu.

Přirozenou zásobárnou E. coli jsou skot, ovce a kozy. Vylučují patogen do prostředí bez jakýchkoli příznaků kontaminace. Nedávno zdokonalená technika detekce E. coli O157:H7 ukázala, že výskyt této bakterie je mnohem vyšší než se původně uvádělo. Vyskytuje se např. u 28 % výkrmového skotu v USA a u 20 % skotu ve výkrmu v Evropě. Sanitační postupy používané po  porážce snižují účinně kontaminaci jatečných těl, i když mleté hovězí maso potřebuje ještě další ošetření.
Pokusně bylo zjištěno, že doplněk chlorečnanu aplikovaný zvířatům (skotu a ovcím) před porážkou snižuje významně popluaci E. coli O157:H7 a salmonel. Úspěch v likvidaci patogenních bakterií ve střevu závisí na prostředí bachoru a dostupnosti chlorečnanu.
Studie provedená v USA hodnotila vliv doplňku chlorečnanu sodného chráněného proti rozkladu v bachoru na koncentraci E. coli O157:H7 ve střevu a ve výkalech  pokusných infikovaných ovcí  a hodnotila způsob aplikace. Z pokusů se zjišťuje, že aplikace chlorečnanu do krmiva zvířat před porážkou je účinná pro snížení populace E. coli u přežvýkavců.
Small Rum. Res., 49, 2003, č. 2, s. 173-181