Bezpečnost potravin

Snídaně je zdravá pro srdce

Vydáno: 4. 3. 2005
Autor:

Vynechávání snídaně může vést ke zvyšování celkového, resp. LDL cholesterolu, snižování inzulinové odezvy a vyšším hmotnostním přírůstkům, zejména u žen.

Výzkumníci z univerzity v Nottingham zjistili, že vynechávání snídaně vede ke zvyšování cholesterolu a snižování inzulinové odezvy v lidském organismu. Toto zjištění vedlo ke zvýšení zájmu o vzrůstající počet lidí, kteří první denní jídlo ignorují. V rámci studie bylo rovněž zjištěno, že ženy, které nesnídají, mají tendenci konzumovat během dne pokrmy s vyšší energetickou hodnotou, čímž se zvyšuje jejich riziko vzniku nadváhy, pakliže snídani vynechávají pravidelně a po delší dobu. Snídani jako takovou doporučují nutricionisté, podle zprávy uveřejněné výzkumníky v únorovém čísle časopisu American Journal of Clinical Nutrition již delší dobu, bez ohledu na její nyní naznačené zdravotní přínosy. Analýza Datamonitoru ukazuje, že snídaně je pravděpodobně nejčastěji vynechávané denní jídlo, a že je nahrazována konzumací snacků nebo jídlem „na pracovním stole“. Britští spotřebitelé vynechávají snídani častěji než jejich evropské protějšky, a to v průměru 113krát do roka (situace v roce 2003). Podle prognózy Datamonitoru se toto číslo do roku 2008 zvýší minimálně na 120. Nové poznatky naznačují, že tento trend by mohl mít dlouhodobé důsledky na zdraví srdce. Předchozí výzkum ukázal, že lidé, kteří jedí celozrnné cereálie mají nižší hladinu cholesterolu a inzulinu, stejně jako nižší tělesnou hmotnost. Výzkumníci z univerzity v Nottingham sledovali po určitou dobu u 10 zdravých žen s normální hmotností vliv vynechání snídaně. Ženy měly konzumovat vločky z otrub s odtučněným mlékem před osmou hodinou po dobu dvou týdnů s následující normální stravou v obvyklou dobu. Měly rovněž dovoleno sníst během dne dva snacky. Po dvoutýdenní přestávce skupina vynechala ráno snídani a namísto toho ji jedla mezi polednem a 13.30 hodinami, a poté dvě další jídla a dva snacky. Oba typy stravy povolovaly sušenky mezi 10.30 a 11.00 hodinami. Při vynechání snídaně měly ženy vyšší hladinu cholesterolu a nižší inzulinovou odezvu, a předpoklad, že při pokračování tohoto způsobu stravování se u žen zvýší riziko srdečních onemocnění. Vynechání snídaně bylo spojeno s významně vyšším celkovým a LDL cholesterolem než při konzumaci snídaně (3,14 a 3,43 mmol/l, resp. 1,55 a 1,82 mmol/l, P=0,001). Při vynechání snídaně ženy přijímaly rovněž vyšší množství energie.
http://www.nutraingredients.com