Bezpečnost potravin

Snacky snižující cholesterol

Vydáno: 17. 3. 2005
Autor:

Byl vyvinut postup výroby tortillových chipsů, které snižují LDL-cholesterol. Při výrobě bylo použito oleje na smažení, do kterého byly přidány fytosteroly získané ze sójových bobů.

Výzkumníci z Brandeis University vyvinuli postup výroby snack potravin, které snižují LDL-cholesterol. Postup byl ověřen na výrobě tortillových chipsů, při které bylo použito oleje na smažení, do kterého byly přidány fytosteroly získané ze sójových bobů. Použitý postup nadto nijak neovlivnil chuť výrobku. Příznivé zdravotní účinky fytosterolů jsou známy již řadu let, ovšem poprvé byla vyvinuta metoda přidávání fytosterolů do oleje na smažení. Výzkumníci zjistili, že fytosteroly po adekvátním zahřátí a následném ochlazení rekrystalizují ve formě, která účinně blokuje absorpci cholesterolu. V rámci studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Americké společnosti nutričních věd Journal of Nutrition, bylo sledováno 10 osob, u kterých bylo dosaženo 15% snížení LDL-cholesterolu, resp. 10% snížení celkového cholesterolu po čtyřtýdenní konzumaci dvou porcí (2 oz) tortillových chipsů fortifikovaných fytosteroly denně. Bylo konstatováno, že příznivý účinek fytosterolů v tortillových chipsech je obdobný, nebo dokonce lepší než když byly fytosteroly konzumovány přímo ve formě jedlého tuku. Využití příznivých účinků fytosterolů se může rozšířit i na jiné výrobky než jsou snacky typu pomfritů a křupek, kupříkladu na pekařské směsi na chléb či pečivo. Komerční aplikace výsledků výzkumu jsou chráněny patentovými přihláškami univerzity. Přestože příznivé zdravotní účinky fytosterolů jsou již delší dobu známy (jejich uplatnění ve stravě s cílem snižování cholesterolu je doporučováno jako v rámci  Národního edukačního cholesterolového programu, tak Americkou asociací pro choroby srdce), jejich uplatnění v každodenní stravě bylo dosud limitováno, převážně z důvodů technického provedení inkorporace, na margariny a salátové oleje.  Fytosteroly jsou přírodní složky rostlin, ovoce a zeleniny a poptávka po potravinách obohacených fytosteroly se neustále zvyšuje vzhledem k tomu, že pro tyto potraviny bylo schváleno FDA zdravotní tvrzení o příznivých účincích na snižování cholesterolu. Odhaduje se, že do roku 2008 se celosvětová poptávka po fytosterolech zvýší na 10 000 tun, což je množství představující potenciální hodnotu trhu od 200 do 250 mil. USD.
http://www.nutraingredients.com