Bezpečnost potravin

SMEs for Food: projekt na podporu účasti malých a středních podniků v 6. rámcovém programu EU

Vydáno: 4. 3. 2004
Autor:

Evropská síť pro posílení účasti malých a středních podniků v 6. rámcovém programu EU pro výzkum, vývoj a inovace 2002–2006 (6. RP) v sektoru “Kvalita a bezpečnost potravin”.

Evropský projekt SMEs for food byl zahájen v prosinci 2003. Projekt je iniciativou národních kontaktních organizací pro rámcové programy, bude trvat 3 roky a jeho hlavním cílem je podpořit malé a střední podniky (SME) působící v sektoru potravinářství a souvisejících oblastech (celý potravinový řetězec “od farmy po stůl” a také v oblastech výživa a zdraví; životní prostředí a zdraví) v účasti v nových typech projektů 6. rámcového programu (integrované projekty a sítě excelence). V projektech tematické priority 6. rámcového programu “Kvalita a bezpečnost potravin” by měly z celkového rozpočtu 685 milionů EUR na léta 2002–2006 čerpat nejméně 15 % rozpočtu právě malé a střední podniky.

Evropská iniciativa SMEs for Food napomůže evropským firmám identifikovat inovační potřeby, posílit inovační kapacity a předvídat trendy na trhu.
Malé a střední podniky mohou účastí v mezinárodních projektech 6. RP získat finanční příspěvek Evropské komise na výzkumné, vývojové a inovační aktivity, přístup k nejnovějším poznatkům v oboru na evropské úrovni a podíl na jejich využití, navázat partnerství pro mezinárodní spolupráci a získání nových trhů.

V rámci iniciativy SMEs for Food budou vypracovány profily inovačních podniků, které mají zájem a potenciál zapojit se do mezinárodních projektů a na druhé straně budou identifikovány potřeby a požadavky koordinátorů a účastníků projektů 6. RP na spolupráci s malými a střeními firmami. Prostřednictvím plánovaných aktivit a akcí sítě SMEs for Food pak budou zprostředkovány osobní kontakty ústící v navázání spolupráce mezi předkladateli projektů a firmami, která povede posléze k zapojení firem do připravovaných nebo již probíhajících projektů 6. RP. Během tří let by se tak mělo do projektů zapojit nejméně 150 evropských firem.

Projektu SMEs for Food se účastní 19 partnerů ze 16 zemí (Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Izrael, Itálie, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko).
Projekt koordinuje ANVAR – francouzská agentura pro inovace.

Za Českou republiku je partnerem Technologické centrum AV ČR, které na projektu úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR.

Bližší informace o projektu získáte u zástupce:
TC AV ČR: Ing. Naďa Koníčková (tel. 220 390 705; e-mail: konickova@tc.cas.cz)
PK ČR: Ing. Tomáš Šturc (tel. 296 411 191; e-mail: tomas.sturc@foodnet.cz)

www.eurosfaire.prd.fr