Bezpečnost potravin

Směrnice EU o limitech dioxinu v krmivech

Vydáno: 12. 12. 2001
Autor:

zajištění nezávadnosti krmiv, směrnice EU o dioxinech, stanovení limitů

Komisař EU odpovědný za zdravotnictví a ochranu spotřebitele David Byrne přivítal skutečnost, že Rada přijala směrnici, kterou se stanoví právně závazné mezní hodnoty obsahu dioxinu a dalších znečišťujících látek v krmivech. Z krmiv a potravinového řetězce musí být vyloučeno každé krmivo, resp. jeho složka, které překračuje tyto přísné mezní hodnoty. Opatření v oblasti krmiv představují hlavní prvek komplexní strategie předložené Komisí ke zvýšení nezávadnosti krmiv a potravin v reakci na problémy s kontaminací dioxinem zaznamenané v minulosti (např. v Belgii). Komisař Byrne vyjádřil uspokojení, že se dosáhlo shody ohledně směrnice o dioxinu za relativně krátkou dobu, protože Komise předložila návrh teprve letos v červenci.
ICEU, týden v Evropě 26.11.– 2.12. 2001 (Jav)