Bezpečnost potravin

Směrnice EU č. 2000/13 o harmonizaci práva členských států týkajícího se označování potravin, jejich prezentace a reklamy

Vydáno: 14. 8. 2003
Autor:

Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs

PLné znění – angl.

Official Journal L 109 , 06/05/2000 P. 0029 – 0042

celex: 32000L0013