Bezpečnost potravin

Služba Europe Direct pro všechny Evropany

Vydáno: 11. 4. 2006
Autor:

EUROPE DIRECT je bezplatná informační služba Evropské komise. Zajišťuje přímé komunikační spojení mezi EU a jejími občany.

Jaké jsou nejnovější předpisy EU pro hygienu potravin a úřední kontroly potravin? Existují oficiální kritéria EU pro jakost výrobků, například pro med, nebo tato kritéria stále stanovují jednotlivé členské státy EU? Jaké potravinářské přísady povolují normy EU? Kde mohu najít informaci o tom, jaká je doporučená denní dávka vitamínů, minerálů a bílkovin pro dospělé a pro děti? To je jen stručný výčet dotazů  souvisejících se zdravím a bezpečností potravin.

 

Služba EUROPE DIRECT obdržela v roce 2005 více než 112 000 dotazů. Několik set dotazů měsíčně se týkalo otázek souvisejících se zdravím, ochranou spotřebitelů a bezpečností potravin. Je zajímavé, že tyto dotazy na zdraví, které pokládali občané z celé pětadvacítky zemí EU, se zdaleka netýkaly jenom ptačí chřipky a opatření, která EU podniká, aby zabránila šíření této chřipky po celé Evropské unii. Namísto toho se většina dotazů týkala předpisů a nařízení EU v oblasti označování potravin, testování výrobků a/nebo norem EU pro potravinářské přísady.

 

Pokud jde o tuto poslední otázku, občané se na službu EUROPE DIRECT obraceli s mnohými dotazy, jako například: „Rád bych získal seznam potravinářských přísad, které jsou povoleny v registrech EU. Plánujeme vývoz některých potravinářských výrobků do zemí EU.“ nebo „Kde mohu najít nařízení týkající se přísad v nealkoholických nápojích?”

Kromě toho v oblasti označování a ochrany spotřebitelů občané EU kladli takové otázky, jako: „Prosím, můžete mi poradit, jaké předpisy a jazyky a potravinářská prohlášení jsou zapotřebí při prodeji potravinářských výrobků z jedné země EU do druhé?” a „Existují předpisy EU, jimiž se řídí označování dětských hraček?”

 

Je překvapivé, že významný počet dotazů souvisejících se zdravím, které byly předloženy službě, se týkal řádného zacházení se zvířaty. Majitelé/chovatelé zvířat často volají EUROPE DIRECT, aby se dozvěděli více o požadavcích na řádné zacházení se zvířaty v Evropské unii. Nechtějí, aby jejich domácí mazlíčci zažívali bolest nebo aby se trápili. Jedná se např. o tyto dotazy: „Bydlím v USA a chci si vzít svou kočku s sebou do Německa. Jaké formuláře musím vyplnit nebo jaký postup mám zvolit, abych tak mohl učinit?“ nebo „Když si přivezu svého psa z Ruska do České republiky, musí být očkován proti vzteklině? a „Jaké zákony nebo úmluvy se týkají ochrany doprovázejících zvířat v Evropě?“

 

 

CO JE EUROPE DIRECT?

EUROPE DIRECT je bezplatná telefonická a e-mailová služba, kterou mohou využít občané odkudkoliv z Evropské unie, potřebují-li nalézt odpovědi na otázky týkající se EU nebo problematiky související s EU nebo na ryze praktické otázky související například se zdravím/ bezpečností potravin a řádným zacházením se zvířaty.

 

Služba EUROPE DIRECT byla spuštěna v Cardiffu, v červnu 1998, během předsednictví Velké Británie. U jejího zrodu stál předseda Evropské komise Jacques Santer a britský ministerský předseda Tony Blair. Služba začala fungovat v patnáctce zemí EU v roce 2000. Prvního května 2004 bylo zpřístupněno bezplatné telefonní číslo 00800 6 7 8 9 10 11 v deseti nových členských státech.

 

Při kontaktování EUROPE DIRECT e-mailem (http://europa.eu.int/europedirect/)

 nebo telefonicky (00800 6 7 8 9 10 11) uživatelé obdrží okamžitou odpověď na obecné otázky týkající se Evropské unie. Složitější dotazy mohou operátoři předat za účelem dalšího zpracování odborníkům nebo specializovaným službám, které se řešením problémů zabývají. V určitých případech budou uživatelé rovněž odkázáni na jiné zdroje informací a poradenství EU na národní, regionální nebo místní úrovni..

 

Telefonické a elektronické dotazy vyřizuje v kterémkoli z 20 úředních jazyků EU mnohojazyčný tým EUROPE DIRECT tvořený asi 40 komunikačními operátory, kteří působí v Bruselu. Všichni operátoři absolvují rozsáhlý program školení, který jim umožňuje adekvátně vyřizovat široké spektrum dotazů. Funkčnost služby monitoruje denně Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise, které odpovídá na politicky citlivé dotazy nebo dotazy velice specializované povahy. Díky sloučení všech těchto prvků může EUROPE DIRECT fungovat jako vysoce kvalitní informační služba, která poskytuje individuálně odpovědi na otázky občanů.

 

Více informací o této službě na http://europa.eu.int/europedirect/.