Bezpečnost potravin

Složení mastných kyselin mateřského mléka, kravského UHT-mléka a mléka pro kojence

Vydáno: 26. 10. 2007
Autor: pospisilova

V mateřském mléce byl zjištěn nižší obsah nasycených mastných kyselin a PUFA a vyšší obsah MUFA  než v průmyslových mléčných výživách.

Na univerzitě v Olštýně, Polsko, porovnávali složení mastných kyselin (MK) mateřského mléka, kravského UHT-mléka a mléka pro kojence značek Nan a Bebiko. Mateřské mléko bylo odebíráno v l. 1999 až 2000 od 130 kojících matek třetí až pátý den po porodu. Analýza byla prováděna standardní metodou IDF z r. 1999 za použití chromatografu HP 6890.
Podíl veškerých nasycených MK v mateřském mléce činil 46,6 %, v kravském mléce byl o 43 % vyšší a v kojeneckém mléce Nan a Bebiko o 31 % resp. o 14 % vyšší. Mononenasycených MK bylo v mateřském mléce 46 %, zatímco v mléce kravském, Nan a Bebiko o 67 resp. 52 resp. 56 % méně. Polynenasycených MK bylo v mateřském mléce 7,39 % zatímco v kravském mléce o 36 % méně. Kojenecká mléka obsahovala o 106 resp. 189 % polynenasycených MK více než mateřské mléko.
Mateřské mléko mělo obsah laktózy v rozmezí 3,8 až 6,2 %, bílkovin 1,2 až 2,6 % a tuku 2,2 až 5,9. V porovnání s testovanými kojeneckými přípravky mělo nižší obsah nasycených mastných kyselin, vyšší obsah mononenasycených a nižší obsah polynenasycených MK.