Bezpečnost potravin

Slow Food: šance pro kvalitní potraviny

Vydáno: 19. 3. 2009
Autor: berankova1

Organizace Slow Food vznikla jako reakce na otevírání občerstvovacích zařízení typu "Fast Food".

 Slow Food je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v Itálii z popudu italského novináře Carla Petriniho v roce 1886 jako reakce na otevření prvního „fast food“ občerstvovacího zařízení nadnárodního řetězce McDonald v Itálii v historickém centru Říma. Cílem hnutí, které se spontánně neuvěřitelně rychle rozšířilo po celém světě, bylo vytvořit paralelu k průmyslové velkovýrobě, která degraduje k primitivní konzumaci stejných potravin stejných chutí, ať jste v Římě, Tokiu či Buenos Aires. Klade si za úkol vážit si kultury stravování, podporovat a chránit typické místní produkty, kterým by v rámci globalizace výroby hrozil úplný zánik a zapomenutí.
Myšlenka Slow Foodu se stala pojmem již ve více než stovce zemí a jeho filozofii vyznává stále více následovníků.

Hlavní body filozofie Slow Food:
 
– Kvalita potravinářských produktů a restauračních menu v souladu s nejlepšími tradicemi a rozmanitostí místní gastronomie
– Čistota –  výroba potravinářských produktů a vaření jídel bez použití škodlivých aditiv a s ohledem na dodržování ekologických zásad a zachování diverzity přírodních rostlinných a živočišných druhů.
Podpora využití dostupných domácích produktů a zamezení dovozu potravin, které lze vypěstovat na domácí půdě. Snižování ekologické zátěže spojené s dopravou potravin z jednoho konce světa na druhý.
– Férovost –  spravedlivá cena za kvalitní potravinářské produkty pro výrobce i zpracovatele. Prosazování co nejkratšího obchodního řetězce výrobce-zpracovatel.

Více informací na: Slow Food Prague 

Pekař cukrář, IXX, 2009, č.1, s.30-31