Bezpečnost potravin

Slovenská šunka nevyhovuje jakostním normám

Vydáno: 22. 5. 2003
Autor:

Ze vzorků šunky odebraných ve slovenské obchodní síti Asociací spotřebitelů SR ani jeden nevyhověl normám jakosti. Znění příslušného paragrafu v Potravinovém kodexu, který umožňuje dvojí výklad bude změněno novelou, která vstoupí v platnost v červnu t.r.

Ani jeden vzorek šunky z těch, které byly odebrány pracovníky Asociace spotřebitelů SR ve slovenské obchodní síti, nevyhověl normám jakosti pro tento druh specializovaných masných výrobků. Tento fakt potvrdily laboratorní testy Státní veterinární a potravinářské správy. Paradoxně však ani jeden z pěti výrobců těchto testovaných šunek nemůže být potrestán. Využili totiž mezery v Potravinovém kodexu, který díky znění dvou rozdílných paragrafů umožňuje označit názvem šunka i jiný masný výrobek než ten, na který je zákonem stanoveno přísné složení. V Evropě platí přesně stejná znění zákona jako na Slovensku, ovšem v zahraničí nikoho nenapadlo, že zákon v  tomto znění je možno obcházet. Výsledkem je, že na Slovensku je možné koupit výrobky s označením šunka, které ale mají nižší obsah bílkovin než některé druhy párků, a nadto obsahují značné množství vody. Tuto praxi by měla změnit novela Kodexu tak, aby neumožňovala podobné manévrování výrobců, a která by měla platit od června letošního roku. Sekce potravinářského dozoru Státní veterinární a potravinářské správy SR ale chystá další kontrolní „předkolo“ již na následující týden.
http://www.hnonline.sk