Bezpečnost potravin

Sledování kvality kakaového prášku

Vydáno: 19. 3. 2006
Autor:

Jako vhodná technika pro sledování kvality kakaového prášku se ukázala infračervená spektroskopie.

Na VŠCHT, Ústavu chemie a technologie sacharidů se za podpory MŠMT v rámci výzkumného záměru č. MSM6046137305 řešil úkol týkající se využití infračervené spektroskopie při sledování kvality kakaového prášku.

Byl zpracován soubor 81 vzorků kakaového prášku nakoupených převážně ve spotřebitelské síti v ČR. U všech vzorků byla naměřena spektra v blízké i střední infračervené oblasti. Dále byl u všech vzorků stanoven obsah tuku podle Soxhleta a vlhkost. Na základě získaných výsledků se ukázalo, že spektroskopické techniky ve spojení s multivariační analýzou jsou při analýze kakaového prášku velice užitečné.

 

Chem. Listy 99, 2005, e. 11, s. 821–824 [pdf ; 366074 bytů]