Bezpečnost potravin

Školicí středisko pro veterináře

Vydáno: 3. 4. 2004
Autor:

V Praze Lysojajích bude 2. 4. 2004 otevřeno nové školicí středisko pro veterináře.

Druhého  dubna 2004 bude v 11 hodin v areálu Státního veterinárního ústavu Praha v Lysolajích (Sídlištní 24) v Praze 6 slavnostně otevřeno nové školicí středisko Státní veterinární správy ČR  Středisko bylo vybudováno během roku v rámci projektu PHARE – při nákladech  1, 4 miliony EUR. Zařízení bude sloužit v prvé řadě ke školení pracovníků státního veterinárního dozoru. Je vybaveno i laboratořemi pro zkoušení různých nejnovějších diagnostických  postupů a odpovídající  počítačovou technikou. Středisko, které nabízí i ubytování mimopražským zájemcům může sloužit i organizacím, které se podílejí přímo nebo nepřímo na dozoru nad zdravím zvířat a bezpečností potravin, např. Komoře veterinárních lékařů pro školicí akce soukromých veterinárních lékařů.
Na duben, květen a červen byl již  vypracován podrobný plán akcí.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR odpovídá toto špičkové zařízení neustále stoupajícím nárokům na státní veterinární dozor nad zdravotní nezávadností potravin a nad zdravím zvířat.
SVS ČR, 1.4.04