Bezpečnost potravin

Školení BTSF v roce 2020

Vydáno: 10. 12. 2019
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF

Pokračující programy 

1.   Připravenost na onemocnění zvířat

2.   Systémy auditu

3.   Veterinární přeshraniční kontroly BIPs

4.   Kontrola kontaminantů

5.   Krmivové právo

6.   Materiály přicházející do kontaktu s potravinou

7.   Hygiena potravin a flexibilita

8.    Hygiena potravin na úrovni prvovýroby

9.    Látky zlepšující vlastnosti potravin

10.  Integrovaný systém ochrany proti škůdcům – IPM

11.  Přesun domácích mazlíčků

12.  Nové nařízení o úředních kontrolách

13.  Ekologické zemědělství

14.  Rostlinolékařské průzkumy – PHS

15.  Kontrola a kalibrace zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

16.  Postupy povolování přípravků na ochranu rostlin – PPP

17.  Chráněné názvy potravin

18.  Podpora prosazování práva SPS na úrovni EU

19.  Podpora auditů EU – Pesticidy

20.  TRACES

21.  TSE a vedlejší živočišné produkty

Nové programy (noví dodavatelé školení)

22.  Právní předpisy týkající se zdraví zvířat

23.  Pravidla welfare zvířat

24.  Antimikrobiální rezistence

25   Simulační cvičení ke krizím

26.  Označování potravin

27.  HACCP

28.  Hygiena potravin a kontroly masa

29.  Mikrobiologická kritéria a zoonózy

30.  Mikroorganismy používané jako biocidy nebo jako pesticidy

31.  Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin

32.  Nová rostlinolékařská péče

33.  Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání

34.  Kontroly zdraví rostlin

35.  Procesy recyklace plastů

36.  Hodnocení rizik – Chemical, Microbiological, Plant and pest protection, Nutrition

37.  Přehled unijních zpráv

           

           

            r