Bezpečnost potravin

Školení BTSF v roce 2018

Vydáno: 13. 2. 2018
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF

V roce 2018 se konají tato školení:

Pokračující programy (od r. 2017) 

 1. Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat – AW – speciální školení
 2. Krmivové právo
 3. Veterinární kontroly na hranicích – BIPs
 4. Kontrola kontaminace potravin a krmiv
 5. TRACES (Trade Control and Expert System)
 6. Přesun domácích mazlíčků
 7. Označování potravin
 8. Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání
 9. Antimikrobiální rezistence
 10. Ekologické zemědělství
 11. Potraviny s chráněným označením
 12. Hodnocení rizik
 13. Hygiena potravin v prvovýrobě
 14. Kontrola zdraví rostlin
 15. Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)
 16. Rostlinolékařské průzkumy
 17. Podpora prosazování SPS (sanitárních a fytosanitárních opatření) na úrovni EU – CC

Nové programy (noví dodavatelé školení) 

 1. Kontingenční plány  – Připravenost na nákazu zvířat, včetně včasného varování, plánování mimořádných událostí a kontroly chorob zvířat
 2. HACCP
 3. Hygiena potravin a flexibilita
 4. Mikrobiologická kritéria a zoonózy
 5. Látky zlepšující vlastnosti potravin
 6. Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
 7. Systémy auditu
 8. Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin
 9. TSE a vedlejší živočišné produkty
 10. Ochrana rostlinných produktů a systémy hodnocení a schvalování
 11. Integrovaný systém ochrany proti škůdcům
 12. Přehled unijních zpráv
 13. Podpora auditů EU