Bezpečnost potravin

Školení BTSF v roce 2016

Vydáno: 1. 2. 2016
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF

V roce 2016 se konají tato školení:

druhá fáze školení – kontrakt dodavatele školení na další 2 roky – červeně
pokračující programy – stejní dodavatelé školení – zeleně
nové programy – noví dodavatelé školení modře

T – termíny

1.    Kontrola zdraví rostlin T
2.    Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin – pestididy T 
3.    HACCP  T
4.    Hygiena potravin v prvovýrobě  T
5.    Kontingenční plány (pro mimořádné situace)  T 
6.    Zdraví zvířat (včely, ZOO)
7.    Potravinářská aditiva T
8.    Pravidla zdraví zvířat – AW  T
9.    Krmivové právo, kurz 1-právní předpisy, kurz 2-hygienická pravidla, T
10.  Veterinární kontroly na hranicích – BIPs T
11.  Vedlejší živočišné produkty – ABP  T
12.  Kontroly dovozu krmiv a potravin neživočišného původu – FNAO T
13.  Mikrobiologická kritéria  T
14.  TRACES T
15.  Systém auditu a vnitřní audit T
16.  Ekologické zemědělství T 
17.  Označování potravin T
18.  Vyšetření propuknutí alimentárních chorob T
19.  Kontrola kontaminace potravin a krmiv  T
20.  Kontrola pohybu zvířat v zájmovém chovu – nekoná se
21.  Podpora přehledu zpráv Potravinového a veterinárního úřadu (FVO Grange T-aqua,
22.  TSE T
23.  Identifikace, registrace a sledovatelnost zvířat T
24.  Hygiena potravin a flexibilita T
25.  Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin T 
26.  Kontrola spermat, vajíček a embryí T
27.  Zesílená podpora práva EU – workshopy T(CC), T(Xylella), T(NERS), T (PDS)T
28.  Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky) T 
29.  Zoonózy/antimikrobiální odolnost T
30.  Procesy recyklace plastů  T
31.  Potraviny s chráněným označením T
32.  Rostlinolékařské průzkumy T

Školení BTSF jsou určena pouze pro zaměstnance kontrolní sféry a zaměstnance MZe a MZ, kteří zajišťují a provádějí úřední kontroly na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004.